Gå direkt till textinnehållet

TU-förhandlingarna återupptas först i juni

Avtalsförhandlingarna mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna ajournerades på onsdagen till i juni. Den stora stötestenen är upphovsrätten. TU vill bland annat att företagen ska få lättare att använda arkivmaterial som producerats i tjänsten och att det ska kunna ske även utan klubbarnas lokala godkännande.

Avtalsförhandlingarna mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna ajournerades på onsdagen till i juni.
Den stora stötestenen är upphovsrätten.

TU vill bland annat att företagen ska få lättare att använda arkivmaterial som producerats i tjänsten och att det ska kunna ske även utan klubbarnas lokala godkännande.

En annan nöt gäller ”material som producerats hos annan under eget namn”, exempelvis när Sundsvalls Tidning delar hemsida med kommunen och ett dataföretag.

Journalister är rädda för att deras material då ska kunna dyka upp i sammanhang där de inte vill förekomma, till exempel i reklam eller på företags Intranet.

Här finns redan lokala lösningar men TU vill också ha ett centralt avtal.

Krav på utbildning och högre lön för multijournalister

Ytterligare en tvistefråga gäller så kallad multijournalistik, att flera arbetsuppgifter förs in under samma befattning, vilket skapar stress och arbetsmiljöproblem.

– Vi vill att journalister ska få rätt både till ersättning och utbildning för det och att de många arbetsuppgifterna inte ska gå ut över journalistiken, säger Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén.

En annan knäckfråga gällde OB-tilläggen.

I utgångsläget låg TUs lönebud flera procentenheter under det avtal som Handels nyligen träffade.

Journalistförbundet förväntar sig emellertid att eventuella eftergifter inom upphovsrätten inte enbart ska resultera i en ersättning för själva upphovsrätten utan också märkas på medlemmarnas lönenivåer.

– Vi står långt ifrån varandra men har kommit närmre, säger Agneta Lindblom Hulthén. Problemet var att vi hade för lite tid avsatt för förhandlingarna.

Eftersom förhandlingar inom andra avtalsområden förestår tvingas man nu ajournera förhandlingarna med TU.

Lindblom Hulthén tror på färdigt avtal i sommar

Agneta Lindblom Hulthén tycker att diskussionerna med TU har varit konstruktiva och hon tror på ett avtal i sommar.

Hon pekar på att båda parter varit så pass angelägna om att snart hitta en lösning att man beslutat anslå en söndag till fortsatta förhandlingar.

Nya förhandlingsdagar är utsatta till 10, 11 och 12 juni. Journalistförbundets stora förhandlingsdelegation ska dessutom träffas den 8 maj och 1 juni.

hl@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos