Gå direkt till textinnehållet

SVTs damp-granskning var partisk

Sveriges Televisions program Fördärvet var partiskt och stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet, anser Granskningsnämnden för radio och TV, GRN.

I programmet kritiserades ensidigt den så kallade Gillberggruppen och dess forskningsmetoder och slutsatser om damp.

Två av Gillbergs kritiker intervjuades i programmet, som också tog upp anklagelser om forskningsfusk som förekommit mot gruppen.

GRN påpekar att program visserligen får vara kritiska, men inte så ensidiga till förmån för Gillberggruppens kritiker som i Fördärvet. GRN kommer fram till att programmet stred mot kravet på opartiskhet.

Annons Annons

I programmet återgavs ett privat brev som forskaren Carina Gillberg skrivit. Nämnden anser att publiceringen och det sätt den gjordes på innebar ett intrång i Carina Gillbergs privatliv som inte var motiverat av något oavvisligt allmänintresse.

Fler avsnitt
Fler videos