FOTO: Tomas Ohlsson

SVT-upproret sprider sig till Stockholm

10 mars, 2016

I Malmö är det uppror mot SVT-ledningen efter den stora omorganisationen förra året som lett till att folk långtidssjukskriver sig av stress. Nu har det spridit sig till SVT Nyheterna i Stockholm och Södertälje där redaktionerna krävt ett krismöte med ledningen. ”Folk är mycket pressade”, säger Stefan Olsson, arbetsplatsombud på SVT Nyheter Stockholm.

I förra veckan skrev Journalisten om SVT-upproret i Malmö där personalen går på knäna av stress. Bakgrunden är den stora omorganisation som genomfördes för ett år sedan när Sveriges Television bland annat tog bort den rena fotografrollen samt utbildade folk över hela landet till multijournalister.

”Vi jobbar fler helger och kvällar än någonsin tidigare och får inte tid till återhämtning. Jag tar ut enstaka semesterdagar mitt i arbetsveckorna bara för att orka med”, sa en medarbetare i Malmö då.

Nu har även SVT Nyheter Stockholm och Södertälje gått ihop i gemensam sak. Den 3 mars skrev man ett internt mejl till ledningen där man kräver förändring.

”Problemen är många och vi har från Journalistförbundet lokalt valt att nedan framföra några konkreta krav efter samråd med kollegor på redaktionerna i Stockholm och Södertälje (…) Många medarbetare på respektive redaktion går på knäna. Man upplever enorm stress och press under en arbetsbörda som är orimlig. Sjukskrivningarna har ökat, några långtidssjukskrivningar kan direkt hänföras till den nya organisationens utformning. Många vittnar om sömnproblem och brist på tid för återhämtning, Att skippa lunch eller middag under arbetstid har blivit mer regel än undantag. Likaså är övertid, registrerad såväl som oregistrerad, alltmer förekommande eftersom det är omöjligt att under arbetsdagen hinna med alla de arbetsuppgifter som anställda nu är ålagda att klara av”, skriver man bland annat i mejlet som är undertecknat av SVTs Stefan Olsson, Margareta Benson och Klara Klintbo Skilje.

Det är framför allt på fyra punkter som man kräver att ledningen agerar.

1. ”Minska antalet sändningar som programledare vid SVT Nyheter Stockholm idag ansvarar för att sända ut. Från dagens nio sändningar till maximalt sex. Genom denna åtgärd frigörs tid för journalistiskt arbete samt tid att äta middag enligt avtalets regler."

2. ”Inför dubbelbemanning på helgerna i Stockholm.”

3. ”Minska kravbilden för videojournalister så att arbetet blir rimligt att utföra med möjlighet att både ta 45 minuter lunch och gå hem i tid. Alternativt måste arbetstiderna ändras vilket skulle innebära längre arbetsdagar men då lediga dagar i schemat för återhämtning. Ledningen MÅSTE förtydliga vad som ska prioriteras. Är det webben eller broadcast? Idag försöker medarbetare hinna med allt under en dag vilket bland annat fått allvarliga konsekvenser för medarbetares personliga hälsa."

4. ”Frigör redaktörerna från programmeringsarbete för att reducera sändningsstressen och risken för att göra fel."

Enligt skyddsombuden har redan en femtedel av personalen sökt sig till andra redaktioner inom SVT där arbetsförhållandena är mer rimliga. I tisdags hölls också ett första möte med ledningen.

– Det sliter väldigt hårt på våra medlemmar. I början kunde man säga att det här är inkörningsproblem men nu har det snart gått ett år sedan omorganisationen, företaget måste agera, säger Stefan Olsson till Journalisten.

Hur gick mötet?
– Jag uppfattade det som att man lyssnade, det var bra att vi fick utveckla mer vad vi tycker. De här fyra punkterna är bara det vi tycker man måste ta tag i omgående, det finns mycket mer. Men det här får bli en process och så får vi se vad det leder till. Ledningen skulle återkomma till oss senare, säger Stefan Olsson.

Hur skulle du beskriva att folk mår?
– När man drar på sig utmattningsdepression är det oftast en lång process, och många har redan kommit en bra bit på väg. Men företaget måste agera nu, en medarbetare är sjukskriven just nu men det finns många som är på väg. Folk är mycket pressade. 

Taggar: SVT, uppror, SVT NYheter

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies