Gå direkt till textinnehållet

Svenskans ledning erbjuds optioner

Svenska Dagbladets ledning kommer att erbjudas optioner i Schibsted, vilket upprör medarbetare på tidningen.– Även övriga medarbetare ska få ett belöningsprogram, kontrar Gunnar Strömblad, VD på SvD.

Svenska Dagbladets ledning kommer att erbjudas optioner i Schibsted, vilket upprör medarbetare på tidningen.

– Även övriga medarbetare ska få ett belöningsprogram, kontrar Gunnar Strömblad, VD på SvD.

På golvet på SvD mumlas det om att cheferna skär ner bland personalen för att tillfredställa ”marknaden” och höja värdet på sina tilltänkta optioner. Alla såna påståenden tillbakavisas av Gunnar Strömblad.

Annons Annons

– Det är ett för långt steg mellan de effektiviseringar vi gör på Svenska Dagbladet och börskursen för den jättestora koncernen Schibsted. Den kopplingen kan jag överhuvudtaget inte se.

– Vi har ett uppdrag från ägarna att vända Svenska Dagbladet till en lönsam tidning så den agendan ändras inte av utformningen av det ena eller det andra belöningssystemet.

Gunnar Strömblad säger att han inte kan ge några uppgifter om optionsprogrammet eftersom det ännu inte utformats. Han tillägger att SvD under hösten kommer att ta fram ett förslag på ett ”incitamentsprogram” för hela personalen.

Vad innebär incitamentsprogram?

– Någon form av bonus eller belöningsprogram som är beroende av företagets utveckling, men detaljerna är inte framtagna ännu.

Du säger optionsprogram för cheferna och incitamentsprogram för personalen. Får cheferna och personalen olika erbjudanden?

– Det är inte klart vad personalen kommer att erbjudas.

Vad är vitsen med programmen?

– Att göra ledningen och medarbetare delaktiga i den som vi hoppas positiva utvecklingen för tidningen.

Så här kommenteras belöningssystemet av SvD-journalisten Ami Lönnroth i SJF-klubbens interntidning:

“För mig ger det en oerhört dålig smak i munnen att man från Schibsteds och därmed Gunnar Strömblads och Hannu Olkinuoras sida så okritiskt och aningslöst lånar sig åt näringslivets kommersiella logik och totalt glömmer den publicistiska”

Fler avsnitt
Fler videos