Gå direkt till textinnehållet

Svenska medier vill flyga mindre

Klimatkrisen gör avtryck på redaktionernas interna resepolicys. Flygresandet minskar, visar Journalistens kartläggning.

Svenska mediers klimatbevakning ökade med 38 procent förra året, enligt Vi-skogen och medieanalysföretaget Retrievers årliga mätning. Journalistens genomgång visar att svenska redaktioner också är allt mer medvetna om sitt eget klimatavtryck.

Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har antagit nya riktlinjer för hur de anställda ska resa i tjänsten. DN följer Bonnier News uppdaterade resepolicy som slår fast att koncernanställda ska resa ”endast när det är nödvändigt, och när virtuella möten/telefonmöten inte är möjliga eller lämpliga. Välj så miljövänliga transportmedel som möjligt, gärna tåg om det är möjligt”. DNs redaktionschef Caspar Opitz uppger att DN också ska prioritera hårdare bland långväga resor och undvika flyg så långt det är möjligt. Tåg är förstahandsalternativet vid inrikesresor.

Även HD-Sydsvenskan följer Bonnier News resepolicy. Medarbetarna reser nästan endast inrikes och direktiven om att prioritera tåg är tydliga. Chefredaktör Pia Rehnquist reser ”nästan bara” med tåg till och från Stockholm där hon är ungefär en gång i veckan, uppger hon.

Svenska Dagbladets nya resepolicy slår i stället fast att tåg ska väljas före flyg och bil ”vid jämförbar tidsåtgång”. Alla resor ska klimatkompenseras. SvD Resor lovar samtidigt att halvera antalet reportage om resmål som ligger längre än fem timmars flygresa från Sverige samt att fördubbla antalet reportage om nordiska resmål. Tåg ska lyftas fram som första transport­alternativ för resor under 200 mil från Stockholm. DN har en längre tid lyft fram tåg som första alternativ i sina resereportage.

Resetidningen Vagabond har ingen officiell resepolicy, men väljer enligt chefredaktör Fredrik Brändström tåg ”när det är möjligt tidsmässigt”.  Vagabond uppmanar också sina frilansar att åka tåg.

– Vi försöker att begränsa antalet flygresor så mycket det går och göra fler reportage från varje resa istället för att flyga ofta. Jag skulle säga att vi flyger mind­re nu jämfört med för ett par år sedan men vi är en resetidning så det är en svår ekvation. Vi kompenserar genom att skriva mycket om tåg och när det gäller resmål inom Europa tipsar vi alltid om att ta tåget.

Sveriges Radios vd Cilla Benkö hänvisar till en tidigare intervju hon gjort i ämnet. Där säger Benkö att hon i dagsläget inte tror att SR kommer att styra om sin utrikesbevakning till att ”sätta klimatet före det publicistiska uppdraget”. Samtidigt ska företaget väga varje resa utifrån om den verkligen är motiverad. I företagets hållbarhetsrapport slås det fast att SR strävar efter att minska antalet inrikes flygresor, bland annat genom att uppmuntra användning av alternativa mötesformer som videokonferenser och telefonmöten. SRs resepolicy rekommenderar tåg vid resor under 50 mil.

Sveriges Televisions resepolicy uppmanar också de anställda att ”resa mindre och använda alternativa mötesformer”. SVT har utvecklat formerna för videomöten och är mitt uppe i ett systembyte, berättar programdirektör Anne Lagercrantz. Vid inrikes resor uppmanas alltid att välja tåg, medarbetarna påminns också om detta i företagets självbokningssystem. När det gäller utrikeskorrespondenterna finns inga specifika riktlinjer. ”Men vi kan numera exempelvis avstå från att flyga till London när vi innehållsmässigt lika gärna kan rapportera från Bryssel där vi är stationerade”, säger Anne Lagercrantz.
 
Aftonbladet finns ingen ny resepolicy, men resandet diskuteras just nu intensivt både på redaktionen och i ledningen, enligt biträdande redaktör Eric Rosén. Aftonbladet klimatkompenserar vissa resor och väljer allt oftare tåg.

– Framför allt ska medarbetarna på tidningen kreddas för detta, de har visat stort engagemang och anstränger sig för att hitta möjligheter att resa med tåg snarare än flyg, säger Eric Rosén.

Västerbottens-Kuriren i Umeå finns ännu ingen diskussion om klimatavtrycket från redaktionens resor, meddelar vd Sture Bergman.

Tidningen Journalisten följer Journalistförbundets nya resepolicy, som uppmuntrar till ”mindre flygresande”. Inrikes flygresor får utan särskilt tillstånd från chef göras till resmål längre än 50 mil från Stockholm eller om en sammanlagd tidsvinst på minst två timmar jämfört med andra transportsätt kan göras.

Journalistförbundet ska också göra ”en helhetsöversyn av vår klimatpåverkan och utreda frågan om klimatkompensation”, enligt förhandlingschef Johan Lif. När det gäller de språkstipendier förbundet utlyser så nekas stipendiater inte att åka tåg, enligt Johan Lif.

– Man kan boka tågresor till stipendieorterna till samma pris som flygresan, och använda omkostnadsstipendiet för eventuella överskjutande kostnader.
                                                                               HANNA LUNDQUIST
                                                                               KLAS GRANSTRÖM

Fler avsnitt
Fler videos