Gå direkt till textinnehållet

Svenska driver Christianias tidning

Nyligen firade Christiania i Köpenhamn 30-årsjubileum. Firandet inbegrep även fristatens egen tidning Ugespejl som funnits sedan 1981. Svenskan Anna Tengberg har varit redaktör i 18 år. – Tidningen är Christianias anslagstavla och demokratibevis, säger hon.

Nyligen firade Christiania i Köpenhamn 30-årsjubileum. Firandet inbegrep även fristatens egen tidning Ugespejl som funnits sedan 1981. Svenskan Anna Tengberg har varit redaktör i 18 år. – Tidningen är Christianias anslagstavla och demokratibevis, säger hon.

Liksom andra företeelser inom Christiania – av vilka det mest spektakulära är att haschbruk och försäljning är fritt – görs tidningen på sitt eget sätt. Invånarna får lägga bidrag i en postlåda på området varifrån de samlas in varje onsdag. Fram till fredagen sitter Anna Tengberg och hennes kollega Ole Lykke hemma i hans hem och monterar tidningen medelst klipp- och klistrametoden.

– På fredagen trycks den i Christianias eget tryckeri och levereras sedan till Christianias olika verksamheter där invånarna kan hämta den gratis.

Annons Annons

Verksamheterna, som består av olika verkstäder, affärer, service- och administrationsenheter, betalar en summa till produktionskostnader och löner. En Christianialön ligger på 30-40 danska kronor i timmen. Om sidantalet överstiger 16 sidor täcker Christianias statskassa extrakostnaden.

– Oftast är tidningen tjockare än 16 sidor och nu efter jubileet blir den säkert närmare 40, säger Anna Tengberg.

Består till stor del av klipp från andra tidningar

En stor del av Christianias Ugespejl består nämligen av klipp från andra tidningar som skriver om fristaten.

– Just nu skriver de mycket om den borgerliga inredningstrenden som råder här, fastän det alltid sett likadant ut, säger Ole Lykke med ironi i rösten.

Fristaten prenumererar på pressklipp som sedan sorteras och värderas inför eventuell publicering i Ugespejl. Enligt redaktionen är det aldrig någon som protesterat mot det ersättningsfria mångfaldigandet.

– Tvärtom, det är en ära att bli återgiven i Christianias Ugespejl!

Många politiker och myndigheter sätter också en ära i att vara vänner med fristaten. Så gjorde till exempel förre statsministern Anker Jørgensen (s) jubileet den äran och avbildades på ettan i tidningen under besöket. I samma nummer skriver förre försvarsministern Kjeld Olesen (s) en krönika om den politiska turbulensen kring fristatens bildande och fortlevnad. Han hoppas att de grundläggande ståndpunkterna om solidaritet, öppenhet, tolerans och rätten att vara annorlunda inte ska försvinna och skriver: ”Kära christianiter. Ni gav mig en tuff tid som minister. På grund av er råkade jag ut för många politiska stormar. Men ni gav mig också mycket positivt, öppnade mina ögon för den mångfald av fasetter som utgör själva livet. Tack för det.”

Delar Christianias grundsyn

På frågan om tidningen delar Christianias grundsyn, svarar Anna Tengberg att det inte är svårt.

– Det handlar om förbud mot vapen, mot våld och mot tunga droger.

Hon berättar att inga beslut får tas i fristaten utan att beslutsmötena först annonserats i tidningen. Kallelser, referat och ekonomiska beslut som rör invånarna ska också alltid publiceras. För övrigt material råder ingen censur så länge det framgår vem som är avsändaren.

När andan faller på fattar redaktörerna själva pennan. De är noga med att det inte ska finnas några annonser på ettan, strävan är istället att uppmuntra konstnärliga bidrag från christianiterna.

Upplaga på 650 exemplar

Christiania har blivit en av de största turistattraktionerna i Köpenhamn med tusentals besökare varje dag. Guidade grupper med allt från skolbarn till pensionärer vallas runt i staten som enligt välkomsthälsningen inte tillhör EU.

Namnet Ugespejl fick tidningen av den tysk som var med och grundade tidningen – byggt på hans hemlands ansedda tidskrifter Die Woche (veckan – ugen) och Der Spiegel (spegel – spejl).

Upplagan är på 650 exemplar vilket motsvarar Christianias vuxna befolkning. Här bor dessutom cirka 200 barn.

Fler avsnitt
Fler videos