Omorganisationen på SVTs lokalredaktioner har lett till ökad stress. I Malmö startade 2016 ett uppror mot omorganisationen FOTO: Tor Johnsson

Stress får journalister
på SVT att gå ner i tid

18 oktober, 2017

Sex av tio journalister på SVTs lokala nyheter tycker att arbetsbelastningen är för hög. ”Jag är oroad för mina medlemmar”, säger journalistklubbens ordförande Hanna Nyberg.

Journalisten har tidigare rapporterat om hur den stora omorganisationen på Sveriges Televisions lokalredaktioner 2015 lett till ökad stress och flera långtidssjukskrivningar. En enkätundersökning som journalistklubben vid SVT gjort bekräftar bilden av en problematisk arbetsmiljö. 126 av cirka 400 journalister vid SVTs lokala nyheter har svarat på enkäten, som genomfördes i slutet av maj. Den visar att:

  • 61 procent av journalisterna tycker att arbetsbelastningen är för hög.
  • 23 procent har gått ner i arbetstid på grund av stressen på jobbet.
  • Hälften har funderat på att byta arbete.

Enkäten gjordes efter flera signaler från medlemmar och förtroendevalda om att journalister gick ner i tid eftersom de inte orkar. Hanna Nyberg tycker att resultatet är alarmerande:

– Som klubbordförande oroar det mig att 61 procent tycker att arbetsbelastningen är för hög. Senast igår kväll fick jag ett samtal från en medlem som var orolig över att en kollegas allvarliga sjukdom beror på jobbstress.

SVT är heller inte ett företag med hög personalomsättning, konstaterar hon. Fast anställda har brukat vilja stanna.

– Men en fråga jag börjar få nu är hur lång uppsägningstid man har om man säger upp sig. Jag märker att folk börjar titta efter andra jobb. Det beror både på arbetsmiljön och att man inte upplever att man kan utvecklas.

Det som lett till den upplevda ökande stressen på lokalnyheterna är att redaktionerna i dag gör väsentligt mer till både broadcast och sajter än för två och ett halvt år sedan, menar Hanna Nyberg.

– Man har fler arbets­uppgifter, till exempel förväntas man som reporter filma själv, fotograferna är borta. Vi har också en mycket mer händelsestyrd bevakning. Mer tid går åt till att hålla webben uppdaterad med händelse­nyheter och vara ­aktiv i sociala medier. Det är tidskrävande och ger mindre tid för den egna journalistiken.

Journalistklubben har länge drivit på för att SVT ska undersöka arbetsmiljön efter den lokala omgörningen; det kravet upprepas nu.

– Arbetsgivaren behöver undersöka vad som ligger till grund för den bild vi kan visa, som vi menar har strukturella orsaker.

Christina Ågren, programchef för SVTs lokala nyheter, menar att strukturproblemen handlar om medieutvecklingen snarare än omorganisationen på SVT.

– Den stora utmaningen är att det är ett mycket mer komplext yrke att vara journalist i dag. Internet är ett stort svart hål som går att fylla hur mycket som helst. Det tror jag är en del i känslan av otillräcklighet. Vi måste tydligare definiera vad vi ska göra på SVT Nyheter. Att sätta ramarna för uppdraget är ett jobb som vi gör just nu väldigt intensivt.

Men klubben menar att det här tydligt går att spåra till omorganisationen.

– Det är svårt att dra de slutsatserna. En enkät är en enkät, gjord vid ett specifikt tillfälle, i det här fallet när vi skulle implementera det nya morgonformatet. Men frågan är: vad gör vi med det?

Hanna Nyberg välkomnar att SVT ser över strategin för de lokala nyheterna.

– Men det borde ha skett tidigare, och arbetsmiljön behöver undersökas på bred front.

Christina Ågren ser inget behov av ytterligare en undersökning innan nästa års medarbetarundersökning på hela SVT. I stället ska enskilda journalisters olika stressproblematik lyftas och försöka åtgärdas i raka och ärliga samtal med närmaste chef, hoppas hon.

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.

Inlagt av Anställd tors, 2017-10-19 21:38
Om det är strukturproblem varför vill företaget att problemen ska lyftas med "enskilda journalister" i "raka och ärliga" samtal med sin chef? Kanske kan vara svårt att säga till lönesättande chef att man inte klarar uppdraget? Med tanke på att Ågren förra veckan hade uppfattningen att det handlar om "enskilda individers förmåga att anpassa sig till de förändringar som sker på lokala nyheter", undrar jag hur medarbetarna ska resa sig från den dängan och känna sig manade att vara "raka och ärliga" i samtal med arbetsgivaren som uppenbarligen ser sina medarbetare (åtminstone 6 av 10 enligt enkäten) som oförmögna att ändra arbetssätt, när vi faktiskt inte gjort annat de senaste åren.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies