Gå direkt till textinnehållet

Stora löneskillnader inom SR Tusenlappar kan skilja för samma jobb

Det kan skilja tusenlappar i lön för samma jobb inom samma företag. Det som avgör är om du är anställd i Växjö eller Skövde.

Det kan skilja tusenlappar i lön för samma jobb inom samma företag. Det som avgör är om du är anställd i Växjö eller Skövde.

Journalister i landsorten har lägre lön än journalister i storstan. Journalister på radion har lägre lön än kollegorna i pressen.

Men löneskillnaderna är stora också mellan de lokala radiokanalerna. Det visar den lönestatistik som Sveriges Radio-klubben tagit fram.

Annons Annons

– Lönen styrs av konkurrensläget, säger SR-klubbens ordförande Lasse Andersson. Eftersom en radiojournalist i realiteten bara har en tänkbar arbetsgivare så har vår bransch ingen konkurrens och inget som driver på lönerna.

Sveriges Radio har 31 kanaler men betraktas ändå som en enhet. Klubben har under de senaste tio åren försökt flytta pengar från rikskanalerna till de lokala kanalerna.

– Men det har inneburit problem. Löneskillnaderna är stora i storstadsområdena också mellan radion och dagstidningarna, till tidningarnas favör. Det förklarar varför motivationen för förslaget bland Stockholms SR-journalister inte varit så hög.

Även om SR är ett företag så har varje kanalchef egen budget. Kanalchefen bestämmer själv rationaliseringsgraden på kanalen.

– Ofta är det så att man hittar de lägre lönerna på kanaler som inte rationaliserats, säger Lasse Andersson. Vanligtvis har man höga administrationskostnader.

Generellt är lönerna högre på de lokala kanaler som producerar riksmaterial. Det snabbaste sättet att höja sin lön är att byta arbetsuppgifter eller att byta kanal.

Medianlönen för en radiojournalist utanför Stockholm i september förra året var 19 002 kronor. Medianlönen för motsvarande dagspressjournalist var i augusti förra året 19 460 kronor, en skillnad på över 450 kronor. I dag är lönegapet ännu större eftersom dagspressjournalisten fick ett nytt avtal och lönehöjning med cirka fyra procent den 1 oktober.

Fler avsnitt
Fler videos