Gå direkt till textinnehållet

Statliga bolag ännu slutna

Statliga bolag vägrar lämna ut dokument till Svenska Dagbladet - trots att en utredning 2004 kom fram till att offentlighetsprincipen skulle utvidgas och gälla även statliga bolag.

Flera statliga myndigheter privatiserades och bolagiserades under 90-talet. Eftersom det då blev svårare att få insyn i dem fick en kommitté 1998 i uppdrag att se löver lagstiftningen. Kommittén blev efter flera års utredande enig över partigränserna om att förorda större öppenhet.

Men när SvD nu begär att få ut dokument från statliga bolag visar det sig att inget har hänt och att ärendet fortfarande ligger hos Justitiedepartementet. En handläggare där säger till SvD att det beror på att man har fler betänkanden än vad departementet har resurser att klara av.

Jeanette Gustafsson, jurist och expert på offentlighetsfrågor, är kritisk och hävdar att möjligheten till insyn i svenskarnas gemensamma företag överlag har blivit sämre:

"Det gäller framför allt de statliga bolagen. Vår demokrati bygger på att vi har en stark och fungerande offentlighetsprincip. Det är väldigt olyckligt att den tunnas ut och det är en utveckling vi inte vill se i vårt land", säger hon till SvD.

Fler avsnitt
Fler videos