Gå direkt till textinnehållet

SR-klubben tar strid mot uppsägningar

Sveriges Radio klarar sin budget för år 2004 med ett nödrop. Genom nedskärningar har företaget lyckats spara in de uteblivna reformpengarna på 37,5 miljoner. Men för de kommande åren är situationen fortsatt osäker – och hotet om uppsägningar kvarstår.

Sveriges Radio klarar sin budget för år 2004 med ett nödrop. Genom nedskärningar har företaget lyckats spara in de uteblivna reformpengarna på 37,5 miljoner. Men för de kommande åren är situationen fortsatt osäker – och hotet om uppsägningar kvarstår.

Journalistklubben på SR anser dock att uppsägningar är en onödig panikåtgärd. Om tre år kommer 50 till 70 anställda varje år att gå i pension när den stora kullen 40-talister uppnår pensionsålder. Dessutom har företaget en personalomsättning på ungefär tre procent per år. Sammantaget kommer därmed runt 120 personer per år att lämna företaget från år 2007, enligt klubbens beräkningar.

–Det är ur företagsekonomisk synvinkel ett slöseri att kasta ut utbildad personal när det om några år kommer att vara ett skriande behov av duktiga radiojournalister, säger klubbens ordförande Witold Lanzenberg.

bryt

Lisa Söderberg, SRs avgående VD, är medveten om att det kommer stora pensionsavgångar men tror att det dröjer till 2008 innan det får någon effekt på företaget.

– Vi måste först klara 2005, 2006 och 2007 vilket vi inte kommer att göra utan personalneddragningar i vilken form det än sker. Vi måste helt enkelt bli färre, säger Lisa Söderberg.

SRs journalistklubb tänker dock inte acceptera några uppsägningar. Klubbens inställning är att alla tillgängliga arbetstillfällen på företaget nu måste erbjudas tillsvidareanställda och personer med förtursrätt – inte till projektanställda och de med enskild firma.

– Vi anser att LAS, där det står att företaget ska värna om sin personal, ska gå före Sveriges Radios uppdrag att ta in extern medverkan, säger Witold Lanzenberg.

bryt

Klubben anser att bruket av projektanställningar i dag utnyttjas av SR för att komma förbi kraven att ge vikarier som arbetat 36 månader under en femårsperiod förtursrätt till tjänster och kräver därför att projektanställningsformen tas bort ur kollektivavtalet.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos