Gå direkt till textinnehållet

SR gynnade musselodlare

”Käka mer svenska ekologiska musslor!” uppmanade en musselodlare i P4 Göteborg förra året. Nu fälls inslaget av Granskningsnämnden för otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

I oktober förra året sände P4 Göteborg direkt från en musselodling på Orust och intervjuade vd:n för musselodlingsföretaget om konkurrensen med danska musselodlare och om ekologisk musselodling.

I slutet av inslaget tackade reportern för att han fick komma, varpå följande sades:

Vd:n: ”Ja, tack så mycket, och så käka mer svenska ekologiska musslor!”

Reportern: ”Jadå! Tack då, hej hej!”

Inslaget anmäldes till Granskningsnämnden för radio och tv av en person som anser att vd:n fick göra reklam för sitt företag och kritisera sina konkurrenter.

Granskningsnämnden anser att det i inslaget uppstod ett gynnande som får anses motiverat av informations- och underhållningsintresse, men att vd:ns uttryckliga vädjan till lyssnarna om att köpa svenska ekologiska musslor från det aktuella företaget gick utöver vad som kan anses motiverat.

Inslaget strider därför mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. Granskningsnämnden kommer att ansöka hos förvaltningsrätten om att SR ska påföras en särskild avgift om 25 000 kronor för överträdelsen.

Fler avsnitt
Fler videos