Gå direkt till textinnehållet

Söktrycket ökar på JMG

Antalet sökande till universitet och högskolor har ökat kraftigt, även till journalistutbildningar. På JMG i Göteborg har kursen i medieproduktion fått 40 procent fler ansökningar än förra året.

Nationellt sett har ansökningarna till universitet och högskolor ökat med 13 procent, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, vilket är väntat under den rådande krisen.

På institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet (JMG) är ökningen större än genomsnittet. Kursen i medieproduktion ökar allra mest, med ett drygt 40-procentigt högre söktryck jämfört med förra året. Det tre år långa journalistprogrammet är fortsatt populärt med en ökning på 24 procent.

– Det höga antalet sökande till JMG är förstås mycket positivt för oss, även om vi är väl medvetna om att det är den svåra situationen med coronapandemin som är en förklaring till att många unga i större utsträckning söker till högskolor och universitet, säger JMGs prefekt Monica Löfgren Nilsson i en kommentar.

Annons Annons

JMGs årliga undersökning av hur det går för de före detta journaliststudenterna visar att sju av tio som slutfört minst 80 procent av utbildningen jobbar som journalister två år respektive fem år senare.

Bara 28 procent av de som har journalistjobb har fast anställning två år efter utbildningen, 20 procent arbetar som frilansar, 35 procent är vikarier eller inhoppare och 15 procent har projekt- eller programanställningar. Fortfarande fem år efter avslutad utbildning går var fjärde journalist på vikariat eller programanställning.

Fler avsnitt
Fler videos