Gå direkt till textinnehållet

Skyttegravskrig i Grävstyrelsen

Grävande journalisters revisorer riktar skarp kritik mot hur föreningens styrelse behandlat kanslichefen Nils Funcke och anser att styrelsen befinner sig i en djup kris. Föreningens kassör tycker att revisorerna valt sida i konflikten.

Grävande journalisters revisorer riktar skarp kritik mot hur föreningens styrelse behandlat kanslichefen Nils Funcke och anser att styrelsen befinner sig i en djup kris. Föreningens kassör tycker att revisorerna valt sida i konflikten.

Förra veckan skickade Grävande journalisters revisorer ett brev till samtliga medlemmar i föreningen där de konstaterar att arbetet i föreningens styrelse lamslagits på grund av de stora motsättningarna.

Revisorerna Lars-Göran Svensson och Bertil Kilner påpekar att de skrivit brevet så att föreningens medlemmar ska få reda på vad de observerat så att de kan ta ställning till hur de ska agera vid årsmötet som hålls i samband med Grävseminariet i Stockholm den 19 mars.

Upprinnelsen till motsättningarna har sin grund i ett styrelsemöte i augusti förra året då föreningens arbetsutskott föreslog att kanslichefen Nils Funcke skulle varslas om uppsägning. Motiveringen var osäkerheten om föreningens ekonomiska utveckling. Tre ledamöter reserverade sig mot beslutet, fem röstade för. Minoriteten ville behålla kanslichefen på halvtid, vilket Nils Funcke ställde sig positiv till.

bryt

Föreningens revisorer Lars-Göran Svensson och Bertil Kilner gjorde en egen beräkning och kom fram till att föreningens ekonomi var god.

Vid ett styrelsemöte den 22 oktober presenterade styrelsens arbetsutskott en sammanställning av föreningens ekonomi. Arbetsutskottet rapporterade till styrelsen att årsbudgeten hade reviderats av föreningens bokföringsbyrå på uppdrag av Nils Funcke.

– Nils Funcke har varit och ändrat i årsbudgeten som var beslutad av årsmötet. Det får han inte göra. Kanslichefen har inget med budgeten att göra, det framgår av hans befattningsbeskrivning som han själv godkänt. Budgeten är en styrelsefråga, säger förenings kassör Svante Isaksson.

Enligt Lars-Göran Svensson och Bertil Kilner är det är helt normalt att vid sidan av årsbudgeten upprätta en reviderad halvårsbudget. Revisorerna menar att detta är ett vanligt förfarande som varje styrelse måste göra för att kontrollera om verksamheten motsvarar förväntningarna.

bryt

Arbetsutskottet skrev att Nils Funcke skulle ha ”manipulerat” siffrorna i årsbudgeten med hjälp av föreningens redovisningsbyrå. Föreningens ordförande Thomas Michélsen beklagar och påpekar att ordvalet ”manipulerat” var felaktigt och att föreningen har bett Nils Funcke om ursäkt för detta. Nils Funcke har accepterat ursäkten och dragit ett streck över det som skett för att föreningen ska få arbetsro. Svante Isaksson har han dock inte kunnat förlåta.

– Ibland har allt förtroende brustit. Det går inte att upprätta, säger Nils Funcke.

Svante Isaksson anser att orsaken till att det uppstått slitningar inom styrelsen mycket beror på att revisorerna gått in och aktivt drivit på konflikten genom att ta parti för Nils Funcke.

– Revisorerna har prövat sakfrågan och bildat sig en egen uppfattning. Man kan tolka det som att de tagit ställning. Men frågan är på vilka grunder, säger Nils Funcke.

bryt

Vid ett styrelsemöte i december erbjöds Nils Funcke tjänsten som kanslichef på halvtid, något som han själv hade föreslagit redan i augusti.

Bertil Kilner och Lars-Göran Svensson anser att hanteringen av Nils Funcke skapat djup oenighet inom styrelsen.

– Dessa motsättningar har lett till att styrelsen har svårt att fungera och förlamat verksamheten. Istället för att göra vad en styrelse ska syssla med har motsättningarna upptagit mycket tid, säger Bertil Kilner.

Thomas Michélsen medger att styrelsen haft en jobbig tid med stora motsättningar.

– Men detta har vi klarat ut och lagt bakom oss. Jag anser att verksamheten har gått bra och det kommer vi att visa i verksamhetsberättelsen inom kort.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos