Gå direkt till textinnehållet

Skolledaren: Vägra svara på pressens frågor

Nyhetsmedierna kännetecknas av skvaller och hänsynslösa metoder, och ska därför ständigt misstros vid stora händelser, menar Bill Erlandsson i senaste numret av tidningen Skolledaren.

Bilden av medierna är nattsvart i senaste numret av Skolledaren. Journalisten och medierådgivaren Bill Erlandsson skriver om hur medierna utvecklats mot allt grövre skvaller, sensationsmakeri, undermålig sakkontroll, säljande rubriker, kränkande löpsedlar och vid stora nyhetshändelser på skolor uppges journalisterna blunda för risken för publicitetsskador.

När (journalist)drevet går tvingas rektor "begära skydd hos polis eller vaktbolag både för skolan och enskilda elever", framhåller skribenten. Bill Erlandsson skriver vidare "Vid intervjuer och uttalanden till massmedia måste rektor alltid utgå ifrån att konsekvent bli misstolkad eller få sina uttalanden insatta i lösryckta sammanhang".

Han skriver också att skolledningarna bör "Utse en pressansvarig vars enda uppgift är att upplysa massmedierna om att rektor inte ställer upp på några intervjuer alls."

Annons Annons

När Journalisten kontaktar Bill Erlandsson per telefon är bilden mer nyanserad.

Modellen med att i stället möta medierna med öppenhet och sanningsenlighet så långt sekretessen tillåter, vad tror du om den?

– Jo, den taktik jag beskriver är för en specifik situation när mediedrevet går, eftersom den ofta innebär en svår pärs inför rektorer. Det handlar inte om möten med journalister i största allmänhet. Men när drevet går finns många exempel på hur en rektor drabbats dubbelt vid stora händelser, dels genom att skolledaren måste hantera primärhändelsen, dels genom att han måste hantera medier, som ibland kan ligga och gömma sig i buskarna i hans trädgård med kameror.

I sin text rekommenderar Bill Erlandsson att man låter sig inspireras av Obamas kampanj, vilken han tolkar som att hindra massmedierna att filtrera informationen mellan avsändare och mottagare, genom att vända massmedia ryggen, och i stället ge direkt information till utvalda grupper.

Han rekommenderar också att man upplyser medierna om fotoförbud och att man förbjuder journalister att komma till skolan. När det gäller presskonferenser menar han att man ska slussa journalister till en lokal och inte tillåta några frågor.

"Att börja svara på frågor innebär med all sannolikhet att svaren vinklas, misstolkas och överdrivs till den grad att rektor får ångra att presskonferensen hölls över huvud taget," skriver han i artikeln i Skolledaren 3/09.

Varför ska man ha presskonferens om man inte tillåter frågor?

– När trycket är väldigt hårt kan man behöva ha presskonferens för att informera alla samtidigt. Man får väl bedöma från läge till läge, men vid till exempel dödsfall är det bättre att bara informera och lägga ut den informationen på hemsidan. Det rektorn säger i en pressad situation kan hamna på löpsedlarna direkt, pang säger det.

Du är själv journalist. Är du likadan?

– Nej, jag talar om nyhetsjournalister och den medielogik som gäller då. Annars agerar journalister normalt.

Fler avsnitt
Fler videos