Gå direkt till textinnehållet

Skärgården klandras av PON

Pressens opinionsnämnd, PON, klandrar tidningen Skärgården för en artikel om en ambassadörs byggprojekt på en ö i Stockholms skärgård.

Pressombudsmannen, PO, anser att tidningen i artikeln, där det av puffen framkom att turerna runt en ambassadörs byggprojekt "kantats av felaktiga myndighetsbeslut, misstänkta miljöbrott och svartbyggen", bygger upp en bild av att det kan ha förekommit olämpliga eller rent av brottsliga inslag i umgänget mellan ambassadörens ombud och kommunens stadsarkitekt.

Men eftersom tidningen enbart pratade med stadsarkitekten och inte med ombudet, som hade kunnat klargöra vad det handlade om, när den redogjorde för en mejlväxling mellan de två, så har tidningen brustit i sitt journalistiska arbete, anser PO.

Skärgården har kommenterat anmälan med att tidningen fokuserat på hur ärendet hanterats av kommunen och att anmälaren via mejl erbjudits att i en intervju få ge sin syn på saken. Anmälaren å sin sida ville inte låta sig intervjuas men har skickat ett genmäle till tidningen som inte publicerats.

PO anser att det inte uppväger skadan som uppstått av den ursprungliga artikeln att anmälaren i efterhand erbjudits att komma till tals.

PON instämmer i POs bedömning och klandrar tidningen för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Fler avsnitt
Fler videos