Gå direkt till textinnehållet

Sjukhus JO-anmäls för TV3-samarbete

En läkare i Uppsala JO-anmäler Akademiska sjukhuset för avtalet som låter TV3 filma på akutmottagningen för programmet Sjukhuset. 

Läkaren, som ifrågasätter om inte filmningen strider mot Hälso- och sjukvårdslagen 2§ punkt 3, skriver i sin anmälan till justitieombudsmannen, JO:

"Filmning äger uppenbarligen rum på skadeplats vid ambulansingripande och vid akut svårt sjukas inkomst till mottagningen där de sjuka eller anhöriga i den akuta situationen inte kan eller hinner ta ställning till filmningen. Materialet som godkänts i efterhand kommer ifråga för sändning men dokumentationen har redan skett och denna torde strida mot angivet lagrum om den enskildes integritet.

Vid filmning av barn med föräldrars medgivande blir situationen än mer tvivelaktig."

Fler avsnitt
Fler videos