Gå direkt till textinnehållet

Sefastsson har inte lovat inslag i TV4

Den stora tvistefrågan i rättegången mot Trond Sefastsson är om han tog uppdraget att granska den narkotikadömde som jurist eller journalist. – Det har inte varit möjligt att utlova ett inslag i TV4. Sefastsson har inte det inflytandet över vad som publiceras, sade Trond Sefastssons försvarare Gunnar Falk under rättegångens första dag.

Rättegången mot Trond Sefastsson kommer att pågå i sju, eventuellt åtta, dagar. Bland vittnena finns flera mediepersoner som Jan Scherman, Göran Ellung och Dick Sundevall.

Trond Sefastsson är åtalad för två fall av grova mutbrott. Något som Sefastsson förnekar.

– Sefastsson har inte tagit emot mutor. Vad han gjort är att ha ingått en överenskommelse att som jurist granska ett rättsfall där en man är dömd för grovt narkotikabrott, säger Sefastssons advokat Gunnar Falk.

Anledningen till att kammaråklagare Malin Palmgren bedömer mutbrotten som grova är att hon anser att Sefastsson har "skadat fri och självständig journalistik".

Som bevismaterial hänvisar kammaråklagaren till journalisternas pressetiska regler där det bland annat står att journalister inte får acceptera uppdrag som ger förmåner eller som kan misstänkliggöra att man inte är en självständig journalist.

Som medlem i Journalistförbundet förbinder man sig att följa de pressetiska reglerna. Enligt kammaråklagaren ville inte Sefastsson uppge om han var medlem i Journalistförbundet och förbundet lämnar inte ut uppgifter om vilka som är medlemmar. Kammaråklagaren begärde då ut utdrag från Sefastssons konto i Handelsbanken som visade att han betalat in medlemskap i Journalistförbundet vid det aktuella tillfället då han enligt åklagaren gjorde sig skyldig till mutbrott.

Kammaråklagaren har inte kunnat bevisa att Sefastsson tagit emot pengar, som i ett av fallen rör sig om 400 000 kronor, för att göra ett program för Kalla fakta. Kammaråklagaren menar att Sefastsson ändå kan dömas till mutbrott enligt det så kallade tjänstemannasambandet, att han fick uppdraget att granska rättsfallet för att han jobbade som journalist på Kalla fakta.

För att kunna dömas för mutbrott måste en person vara arbetstagare. Sefastsson har haft uppdragsavtal med TV4, vilket kammaråklagaren tolkar som att han är arbetstagare hos TV4 och därför omfattas av mutbrott.

– Vid den tidpunkt då Sefastsson tog uppdraget att granska domen jobbade han halvtid på TV4. Han kan alltså ha tagit uppdrag utom tjänsten, säger Gunnar Falk.

Den stora tvistefrågan är om Sefastsson tog uppdraget att granska domen mot den narkotikadömde som jurist eller journalist. Sefastsson hävdar att det aldrig var tal om att det skulle bli ett TV-inslag, utan det rörde sig om att han som jurist skulle granska domen.

Sonen till den narkotikadömde, som är åtalad för bestickning, hävdar att han inte visste att Sefastsson var jurist och att han tog kontakt med honom på grund av att han var journalist.

– Det har inte varit möjligt att utlova ett inslag i TV4. Sefastsson har inte det inflytande över vad som publiceras, säger Gunnar Falk.

Sefastsson säger att han kom fram till att den narkotikadömde var skyldig. Enligt Sefastsson var sonen missnöjd med detta och Sefastsson kände sig hotad.

Fler avsnitt
Fler videos