Gå direkt till textinnehållet

”Schibsted Media bryter mot kollektivavtalet”

Bemanningsföretaget Schibsted Media AB (SMAB) undviker systematiskt att tillsvidareanställa. I stället missbrukas behovsanställningar, helt i strid med gällande regler. Det hävdar journalistklubben vid SMAB, som får stöd av Aftonbladets och Svenska Dagbladets klubbar. UPPDATERAD (2)

Schibsted Media AB ägs av Schibsted och skapades 2012 för att SvD och Aftonbladet inte skulle behöva hyra in personal från externa bemanningsföretag.

Igår avslutade journalistklubben vid SMAB en förhandling i oenighet. Processen handlar om att bolaget, hävdar klubben, systematiskt undviker att tillsvidareanställa. I stället används behovsanställningar i strid med både bemanningsavtalet och de "gemensamma kommentarer" till avtalet som Medieföretagen och Journalistförbundet enats om.

– Det står uttryckligen i kommentarerna att ett kortsiktigt behov inte kan vara längre anställningar eller flera som avlöser varandra. Det ska röra sig om perioder på 1-3 månader. Men Schibsted Media gör dubbla fel. Vi har en hel drös personer som dels går på långa behovsanställningar, som dessutom staplas på varandra. Det kan vara fyra månader plus sju månader plus tre, säger Henrik Ståhl i SMABs klubbstyrelse.

– Man försöker kringgå LAS, allt handlar om det. Nu är det inte en LAS-karusell utan två. Folk blir utlasade från oss också. Det finns inte bara ett A- och B-lag längre, utan också ett C-lag – de personer som inte ens får en tillsvidaretjänst i bemanningsföretaget.

Eva Idmark, VD på Schibsted Media, skriver i ett mejl till Journalisten att hon inte alls håller med om fackklubbens påstående om att företaget systematiskt felanvänder behovsanställningar:

– Fakta i sammanhanget är att per första februari i år var 87 procent tillsvidareanställda i SMAB, övriga fördelade mellan vikarie för namngiven person respektive behovsanställning.

Kring årsskiftet började klubben driva frågan aktivt gentemot företaget. Man driver skadeståndskrav för ett tjugotal personer som man anser haft eller har felaktiga behovsanställningar. Runt hälften jobbar kvar i bolaget.

Men efter fyra förhandlingstillfällen valde klubben igår att avsluta i oenighet. Enligt Henrik Ståhl, som sitter i förhandlingsdelegationen, har arbetsgivaren varit helt ovillig att erkänna ett felbruk av anställningformen. Klubben har varit beredd att släppa skadeståndskraven om de medlemmar som klubben anser har felaktiga behovsanställningar blir tillsvidareanställda, men enligt bolaget kan bara tre personer komma i fråga.

– Det har varit som att prata med ett vakuum. Arbetsgivaren hävdar inget fel överhuvudtaget. När vi hänvisat till kollektivavtal och gemensamma kommentarer har vi fått höra "vi är inte intresserade av någon högläsning”, säger Henrik Ståhl.

"Självklart följer vi lag och kollektivavtal. För närvarande har jag inget mer att säga", menar Eva Idmark.

Niclas Vent är ordförande i Aftonbladets journalistklubb, som står på bemanningsklubbens sida i kritiken mot arbetsgivaren.

– Jag har inte suttit med vid förhandlingsbordet, men det som verkar vara ett missbruk av behovsanställningar är ett helt oacceptabelt sätt att driva företag på. Det får Aftonbladet ta en del av ansvaret för, man borde ha kunnat ligga på för att lösa situationen på ett bättre sätt. SMAB finns ju till stor del till för Aftonbladet, säger Niclas Vent.

– Vi tycker principiellt att SMAB inte ska behöva finnas, men ställda inför faktum att företaget tänkte använda bemanningsanställda tyckte vi att det var den bästa lösningen. Men poängen var ju att SMAB skulle kunna vara en bra arbetsgivare och tillsvidareanställa. Nu ser vi flera exempel där företaget inte levt upp till den ambitionen, fortsätter Niclas Vent.

Den "extra lilla twisten" på frågan, som Henrik Ståhl uttrycker det, är att Aftonbladet nu hyrt in två personer från Mediakompetens, eftersom SMAB inte längre anställer för kortare perioder. Det är positivt såtillvida att SMAB ändå verkar ta intryck av fackets kritik, menar Henrik Ståhl:

– Men Aftonbladets agerande är under all kritik. Man låter ett externt företag så att säga ta smutsen. Vi betraktar det som en fackfientlig åtgärd, man tar inte frågan om tillsvidareanställningar på allvar.

– Det är ett sätt för Aftonbladet att kringgå LAS, så är det. Samma sak som man i flera fall använt SMAB till, säger Niclas Vent.

Den beskrivningen håller Aftonbladets ledning inte med om. I ett mejl svarar HR-chef Magnus Ringman: 

– Vi anlitade Mediakompetens för att lösa en akut bemanningssituation. Vår avsikt är att anlita SMAB i fortsättningen, som vi tidigare gjort. Det är fackklubben informerad om.

Er egen journalistklubb anser att Aftonbladet får ta en del av ansvaret av det eventuella missbruket av behovsanställningar på SMAB. Ni ”borde ha kunnat ligga på för att lösa situationen på ett bättre sätt” eftersom SMAB till stor del finns till för er personalförsörjning?

– SMAB är ett eget bolag som hanterar sina egna anställningar och har ett eget kollektivavtal. Det får vi respektera. 

Inhyrningen från Mediakompetens och, i flera fall, SMAB, är enligt er klubb ett sätt att kringgå LAS?

– Vi följer gängse regler på arbetsmarknaden, säger Magnus Ringman i ett mejl.

 

Fler avsnitt
Fler videos