Gå direkt till textinnehållet

Säpo skyddar inte medier som lagen kräver

Säpo är enligt lag skyldig att utreda hot mot journalister. Organisationen Utgivarna kräver nu svar från Säpo på varför brott mot författningsskyddet prioriteras så lågt.

Hot mot svenska medier blir allt vanligare. Ett tecken på det är att fyra dagstidningar hotats på kort tid. De hotade medierna får av polisen höra att prioriteringar och resursbrist gör att skyddet av medierna måste ställas mot andra behov. Och då blir stödet till medierna alltför ofta lågt prioriterat, skriver Utgivarna.

Enligt författningsskyddet ska säkerhetspolisen, Säpo, motverka brott som syftar till att påverka bland annat journalisternas yrkesutövning. Hot som framförs för att få journalister att låta bli att granska en viss företeelse omfattas av skyddet. Trots det får medierna som utsatts för hot inte något skydd.

”Det är allvarligt att Säpo inte tar hoten på allvar och särskilt uppseendeväckande att en myndighet som Säpo därigenom bryter mot författningsskyddet. Medierna har en central roll i demokratin och har därför rätt till särskilt skydd,” säger Jeanette Gustafsdotter, VD Utgivarna.

Annons Annons

Utgivarnas medlemmar gör nu gemensam sak och kräver att Säpo svarar på varför de inte lever upp till sina skyldigheter och därigenom bryter mot författningsskyddet. Medlemmar i Utgivarna är Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter, Tidningsutgivarna och TV4-gruppen.

”Vi utgår från att vi snarast får ett möte med chefen för Säpo, Anders Thornberg, där han redogör för hur han ska rätta till de allvarliga bristerna och sätta in resurser för att skydda hotade medier och journalister,” säger Jeanette Gustafsdotter.

Fler avsnitt
Fler videos