FOTO: Tor Johnsson

Så vill medlemmarna
förändra Journalistförbundet

7 mars, 2018

Journalistkongressen 2018 Ta betalt för presskortet! Lägg ner yrkesetiska nämnden! Förenkla för flyktingar att bli medlemmar! Öppna konfliktfonden för frilansar! Stoppa lönenollningarna! Utred fallet Sanna Wikström! Det är några av de krav som medlemmar ställt i motioner till Journalistkongressen.

Enskilda medlemmar, klubbar och distrikt har lämnat 80 motioner till kongressen i april. Frilans Riks toppar motionslistan med 17 motioner, följt av Sveriges Radios journalistklubb med elva. Motionerna bereds nu på kansliet och förbundsstyrelsen kommer att avge sina svar till motionerna senare denna vecka. Men det är kongressen som fattar besluten.

– Många frågor känns igen från tidigare kongresser. Det var väl inga stora överraskningar den här gången tycker jag, utom möjligen motionen om att lägga ner yrkesetiska nämnden. Det är ett djärvt förslag, säger Johan Lif, förhandlingschef på Journalistförbundet.

Den motionen kommer från journalistklubbarna på Expressen och Dagens Nyheter, som menar att nämnden spelat ut sin roll. Anmälningarna är få och eftersom flera medieföretag vägrar att lämna uppgifter om arbetsmetoder till nämnden riskerar journalister att fällas på svag grund, anser motionärerna.

Den stora debattfrågan på kongressen förväntas bli förbundsstyrelsens förslag om stadgeändring.

I motionsfloran återfinns protester mot att kriterierna för att få del av Journalistförbundets stipendier är för snäva och motionärerna vill att kongressen beslutar att kraven ändras så att seniorer samt yrkesaktiva inom radio, tv och digitala medier ska kunna erhålla stipendier i större utsträckning.

Flera motioner rör också mångfalden i förbundet och några vill att det ska bli enklare för nyanlända att bli medlemmar. Västra distriktet och Frilans Riks föreslår att den som kan visa att hen har varit yrkesverksam som journalist utomlands ska kunna bli medlem.

Bland Frilans Riks motioner finns bland annat krav på ökat verksamhetsbidrag, betald facklig tid för frilansar, att konfliktfonden öppnas i kampen mot fulavtalen samt att en samordnande funktion för frilansfrågor inrättas på kansliet.

Kampen mot otrygga jobb har präglat förbundets arbete de senaste åren, men det märks att frågan fortfarande är het ute i landet, inte minst inom public service där man vill att förbundet sätter stopp för så kallade intermittenta anställningar, medan dagspressdistriktet vill se ett förbud mot interna bemanningsföretag.

Bland motionerna märks också en irritation över löneutvecklingen för journalister, bland annat rörande effekterna av individuell lönesättning och så kallad ”nollning”, det vill säga att det saknas garantibelopp i löneavtalet.

Journalistförbundets revisorer föreslår i en motion att förbundet ska ta 300 kronor betalt för presskorten för att stärka förbundets ekonomi.

Bland motionerna finns också flera krav på insatser för att förbättra arbetsmiljön och korta arbetstiderna för journalister. Medlemmar på public service vill ha fler semesterdagar, motionärer från Mittmedia vill se kompledighet för jul-, nyårs- och midsommarafton, medan dagspressdistriktet framför sitt återkommande krav på reglering av utlandsarbete.

En medlem motionerar apropå Journalistens avslöjande om GD-journalisten Sanna Wikströms död att förbundet gör en grundlig utredning av fallet.

En medlem kräver att Journalistförbundet förklarar för tidningen Journalisten att det inte är förenligt med medlemsnytta att låsa in artiklar på webben.
 

Kongress i Bålsta 10-12 april

  • Kongressen är Journalistförbundets högsta beslutande organ och hålls ungefär vart tredje år. Nästa kongress hålls 10-12 april 2018 i Bålsta. 
  • Kongressen fattar beslut om bland annat handlingsprogram samt utser förbundsstyrelsen. 
  • Kongressen utgörs av 111 ombud valda av förbundets 23 distrikt.

 

 

Journalistkongressen 2018

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Julia Nilsson. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies