Gå direkt till textinnehållet

Så vill Aftonbladet spara

Omfattande avgångsvederlag ska lösa sparpaketet på Aftonbladet. Förhoppningen är att slippa ta till uppsägningar.

Ett erbjudande om avgångsvederlag går i dag ut på Aftonbladet. Erbjudandet gäller samtliga anställda på redaktionen som har varit anställda i minst fyra år, och ersättningsnivån motsvarar upp till 30 månadslöner. De anställda har på sig till den 8 november att svara.

För dem som är 55 år eller äldre och har jobbat minst tolv år är erbjudandet 30 månadslöner.

För dem som är 45 år eller äldre och har jobbat i minst tolv år är erbjudandet 16 månadslöner.

För övriga som har arbetat minst fyra år är erbjudandet uppsägningstiden samt tre extra månadslöner.

Om inte tillräckligt många tar erbjudandet om avgångsvederlag, hur går ni vidare då?

– Då kan uppsägningar komma i fråga. Förhandlingar har inletts rörande hela besparingen, och de är ännu inte avslutade, säger VD Anna Settman.

Hur har beskedet tagits emot av de anställda på redaktionen?

– Det är klart att det finns en oro över besparingarna. Det är en massiv och tuff information att ta till sig. Men jag tycker att det har gått bra under dagen och läget är under kontroll under dessa omständigheter, säger vd Anna Settman.

Var i organisationen kommer ni att dra ner på tjänster?

– Jag kan inte kommentera det eftersom förhandlingarna fortfarande pågår. Men jag kan säga så pass mycket att det är ganska solidariskt fördelat mellan avdelningarna, säger chefredaktör Jan Helin.

Vilken inriktning kommer den nya organisationen att ha?

– Aftonbladet kommer att fokusera på online. Huvuddraget i den nya organisationen är att vi ska sätta storyn i centrum. Det är innehåll och presentation som är viktigast. Vi kommer att ha en nyhetschef, inte två som det är i dag. Vi ska ha en printchef och en editionschef. Organisationen har inte fungerat optimalt, och nu ska den bli tydligare, säger chefredaktör Jan Helin.

Hur kommer papperstidningen att påverkas?

– Upplagan har minskat i åtta år i följd men jag tror att vi kommer att uppnå en stabilitet. Men det är så att vårt fokus kommer att ligga online, säger chefredaktör Jan Helin.

Dessutom är det möjligt att äldre personer erbjuds avtalspension. Det kommer dock bara att beröra en handfull personer. Det är relativt få personer på redaktionen som kan komma i fråga för avtalspension. Många av de äldre medarbetarna slutade i det förra sparpaketet för några år sedan.

I dag får medarbetarna på Aftonbladet information om hur ledningen vill hantera nedskärningarna. Mellan 65 och 85 tjänster försvinner, varav mellan 45 och 65 på redaktionen. Informationen går ut avdelningsvis under hela dagen.

 

Fler avsnitt
Fler videos