Gå direkt till textinnehållet

RSF pekar ut värsta storebrorsländerna

Reportrar utan gränser pekar i rapporten ”Internets fiender” ut de värsta länderna som övervakar vad medborgarna gör på internet. Men även demokratier övervakar medborgarna.

Reportrar utan gränser (RSF) har get ut en ny rapport, Internets fiender, som undersöker internetcensur och andra hot mot yttrandefriheten i 22 länder.

De tolv värsta länderna att övervaka, kontrollera och begränsad sina medborgare när det gäller internettillgång är: Burma, Kina, Kuba, Egypten, Iran, Nordkorea, Saudi-Arabien, Syrien, Tunisien, Turkmenistan, Uzbekistan och Vietnam. Dessa har samtliga förvandlat internet i sina länder till intranät, för att förhindra sina befolkningar att ta del av icke önskvärd information. Enligt Reportrar utan gränser har dessa tolv länder utmärkt sig genom att både censurera nyheter och information, men också att förfölja vad man uppfattar som besvärliga internetanvändare. Men även några demokratier, som Sydkorea och Australien har infört begränsningar som kritiseras i rapporten. Totalt sitter 70 cyber-dissidenter världen over i fängelse för vad de skrivit på internet.

Fler avsnitt
Fler videos