Gå direkt till textinnehållet

Ring P1 bemötte inte kränkning av muslimer

Ring P1s programledare bemötte inte en inringares kränkande uttalanden om invandrare på ett adekvat sätt. Inslaget fälls därför av Granskningsnämnden.

En person som i september 2021 ringde till Sveriges Radios direktsända diskussionsprogram Ring P1 uttryckte negativa åsikter om invandring och invandrare. Inringaren uttalade bland annat att ”ska vi ta hand om andra länders kriminella och fylla på fängelserna” och ”nu kommer det in en massa här ifrån Afghanistan, så vi fortsätter ju att fylla på”.

Detta förmedlade en uppenbart kränkande bild av invandrare, muslimer och afghaner, konstaterar Granskningsnämnden för radio och tv.

Sveriges Radio menar i sitt svar till nämnden att inringarens kritik främst riktade sig mot regeringens politik, och betonar att programledaren ställde motfrågor och problematiserade inringarens påståenden.

Det håller nämnden inte med om. ”Programledaren bemötte inte och markerade därför inte på ett adekvat sätt mot inringarens uttalanden med stöd av demokratibestämmelsen”, skriver nämnden i sitt beslut.

Inslaget strider därför mot bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft.

Enligt den så kallade demokratibestämmelsen ska public service-företagens programverksamhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.

Den anses även innebära en skyldighet att markera avståndstagande från eller bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasistiska fördomar bekämpas.

Ring P1 har i fyra tidigare fall fällts av Granskningsnämnden på liknande grund, senast för sändningen den 31 december 2019.

Fler avsnitt
Fler videos