Gå direkt till textinnehållet

Riksdagen ändrar presstödet

På onsdagen röstade riksdagen ja till förändrat presstöd. Bland annat sänks kraven på andelen av upplagan som ska vara abonnerad och digitala prenumerationer räknas likvärdigt med pappersprenumerationer när presstödsbeloppen bestäms.

Sju av riksdagens åtta riksdagspartier röstade för det förändrade presstödet. Endast Sverigedemokraterna röstade mot.

Syftet är att anpassa reglerna till de förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningar som dagspressen står inför. Bland annat ska alla läsarintäkter från abonnemang, digital försäljning och lösnummer räknas in på ett likvärdigt sätt när stödbeloppen bestäms.

För dagstidningar som kommer ut fler än två dagar i veckan ska minst 51 procent av upplagan vara abonnerad för att tidningen ska kunna få rätt till presstöd, jämfört med 70 procent i dag. Presstödsnämnden avvecklas, i stället bör en nämnd för presstöd inrättas inom Myndigheten för radio och TV.

Dessutom riktade riksdagen fem tillkännagivanden till regeringen. De handlade om att öka stödet till en- och tvådagarstidningar, försök med samdistribution av dagstidningar och post, att påbörja processen med att avveckla reklamskatten för dagspressen, att förlänga presstödsförordningens giltighetstid samt att Presstödskommitténs fyra huvudförslag bör ses som en sammanhållen presstödspolitik.

Fler avsnitt
Fler videos