Gå direkt till textinnehållet

Reklambolag tar tryckerimoms till HD

Reklambolaget Voice överklagar till Högsta domstolen för att få tillbaka de knappt 75 000 kronor företaget anser att tryckeribolaget Vitt fakturerat för mycket.  Voice framför i överklagan att frågan har stor principiell betydelse.

Svea hovrätt gjorde liksom tingsrätten bedömningen att tryckeribolaget Vitt grafiska inte behöver betala tillbaka några momspengar till reklambolaget Voice the brand. Detta trots att tryckerimomsen retroaktivt sänkts från 25 till 6 procent och Vitt fakturerat Voice utifrån den högre momsnivån. Nu överklagar Voice till HD för att få till

Fler avsnitt
Fler videos