Gå direkt till textinnehållet

Regimen vill upplösa journalistföreningen i Belarus

Justitiedepartementet i Belarus vill upplösa landets journalistförening, BAJ. Reportrar utan gränser (RSF) försöker stoppa försöket genom att lämna in ett så kallat amicus curiae-utlåtande till Högsta domstolen i landet.

RSF menar att om BAJ upplöses som juridisk person bryter Belarus mot landets skyldigheter att erbjuda föreningsfrihet, skydd för människorättsförsvarare och yttrandefrihet.

Därför bör Högsta domstolen avslå justitiedepartementets önskan, skriver RSF i en artikel.

— Att upplösa BAJ på de grunder som regeringen lägger fram skulle vara ytterligare en flagrant och mycket allvarlig kränkning av Belarus internationella skyldigheter, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige, i en kommentar.

Annons Annons

Situationen för medier och journalister i landet har varit mycket svår sedan omfattande demonstrationer drog igång efter presidentvalet i augusti 2020, vilket Journalisten bevakat i en lång rad artiklar.

BAJ har under lång tid legat under hårt tryck från regimen i landet.

I februari genomsökte myndigheterna organisationens lokaler, liksom flera av medarbetarnas hem, beslagtog tusentals dokument och stängde igen kontor.

I juni ombads man tillhandahålla tusentals sidor med dokument och i mitten av juli lämnade justitiedepartement in en begäran till Högsta domstolen om att BAJ skulle förklaras olagligt och upplösas som organisation, eftersom man inte levt upp till ordern från månaden innan.

Fotnot: Amicus curiae är den juridiska termen för ett inlämnande av en tredje part, i syfte att förse en domare med relevant information och rättsliga argument. (Källa: RSF)

Fler avsnitt
Fler videos