Gå direkt till textinnehållet

Reavinst räddar förbundets resultat

En finansiell reavinst på nio miljoner lyfte Journalistförbundets resultat 2005 till vinst.

En finansiell reavinst på nio miljoner lyfte Journalistförbundets resultat 2005 till vinst.

Men om man bortser från kapitalförvaltning, bokslutsdisposition och skatt, har förbundets löpande verksamhet gått med ett underskott på 3,4 miljoner kronor, enligt det bokslut som nu ligger färdigt. Resultatet blev dock 800 000 kronor bättre än det underskott på 4,2 miljoner kronor som var budgeterat.

Det förbättrade resultatet i budgeten beror på att kongressen 2005 blev billigare än beräknat och att förbundet har sparat, framför allt på de administrativa kostnaderna.

bryt

Aktiefonder, som förbundet har haft under många år, har omplacerats i nya aktiefonder. Detta har genererat en reavinst under 2005 om tio miljoner kronor. År 2004 var reavinsten på försäljningen av aktiefonder 12,5 miljoner kronor.

Nästa år har förbundet budgeterat ett överskott på 1,8 miljoner kronor.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos