Gå direkt till textinnehållet

Rapport fällt – droginslag friade

Granskningsnämnden fäller Rapport för ett inslag som utgjorde intrång i privatlivet.  

Inslaget handlade om kritik mot att pappor diskrimineras när barnbidraget betalas ut.

En pappa intervjuades och fick säga att hans före detta fru höll inne hans del av barnbidraget. Före detta frun anmälde inslaget och ansåg att hon dels blivit identifierad, dels att det var lögn eftersom pappan fått sin del av barnbidraget.

Granskningsnämnden höll med om att mamman blivit identifierad genom att pappan kunde kännas igen på röst och bilder. Det innebar ett intrång i kvinnans personliga integritet som inte motiverades av något allmänintresse.

Därmed borde också frun fått bemöta uppgifterna, och inslaget stred mot kravet på opartiskhet. Eftersom uppgiften om barnbidraget rättades i en senare sändning stred däremot inte inslaget mot kravet på saklighet, ansåg nämnden.

Ett inslag i Packat & Klart där reportern tuggade kokablad friades men fick kritik. Inte så lämpligt att använda narkotika i sändning, men eftersom reportern tog upp problemen med drogen var bristen inte så uppenbar att det stred mot bestämmelsen om ”televisionens särkilda genomslagskraft”.

Ett annat droginslag i SVT friades helt: det gällde en anmälan mot det omfattande rökande i dramaserien Upp till kamp. Enligt nämnden var rökandet ett uttryck för hur det var på den tiden och inget som framställde rökande som något positivt.

Fler videos
Fler avsnitt