Gå direkt till textinnehållet

Råd & Rön bäst i arbetsmiljörunda

Fyra av fyra tidningar som Arbetsmiljöverket inspekterade nyligen brister i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. ”Bristerna vi hittade är själva grunden för arbetsmiljöarbetet”, säger enhetschefen Carl Wesslén.

Arbetsmiljöverket gjorde i slutet av januari föranmälda besök på ett antal redaktioner i Stockholm, för att undersöka deras systematiska arbetsmiljöarbete.

Journalisten har läst inspektionsrapporterna som gäller Läkartidningen, Nöjesguiden, Dagen och Råd & Rön. Ingen av tidningarna går utan anmärkningar. Råd & Rön klarar sig bäst, med bara två brister, medan Läkartidningen och Dagen har sju brister vardera och Nöjesguiden nio.

Carl Wesslén är sektionschef på Arbetsmiljöverket.

Ingen av de fyra tidningarna klarade sig utan brister – hur vanligt är det?
– Det är vanligt förekommande brister, svarar Carl Wesslén.

Hur allvarliga är bristerna ni hittade?
– De brister vi hittade är själva grunden för arbetsmiljöarbetet.

Råd & Rön saknar skriftliga rutiner för hur arbetstagarna ska rapportera ohälsa och olycksfall i arbetet, och har inte heller gjort en årlig uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat. På Nöjesguiden saknas även mer grundläggande saker, som fördelning av uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet och rutiner för att regelbundet undersöka risker i arbetsmiljön.

– Generellt kan jag bara säga att jag tycker att det är superbra att man som mindre företag kan få möjlighet att bolla sina rutiner med Arbetsmiljöverket och få förslag på förbättringar, säger Nöjesguidens chefredaktör Pelle Tamleht.

– Vi tar självklart med oss inspektionsrapporten in i vårt systematiska arbetsmiljöarbete framöver och har en inbokad uppföljning med Arbetsmiljöverket som vi ser fram emot.

Bristerna ska åtgärdas inom en tvåmånadersperiod och vid planerade återbesök ska redaktionerna redovisa vilka åtgärder som vidtagits.

Fakta/SAM
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på arbetsplatsen. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare.

Fler videos
Fler avsnitt