Gå direkt till textinnehållet

R & Ds chefredaktör rasar mot politiker

Under rubriken ”Bedrövliga motiv till att lägga ner R&D” kritiserar chefredaktören Mattias Croneborg beslutet att lägga ner tidningen.

Croneborg reagerar efter att ha läst talmannen Per Westerbergs motivering till nedläggningsbeslutet. Enligt Westerberg visar den externa värdering som gjorts att kostnaden för en nedläggning är ringa jämfört med kostnaderna i samband med en försäljning.

Mattias Croneborg konstaterar att kostnaden för att sälja R & D är okänd. Han skriver vidare:

”Det alternativ som Riksdagsstyrelsen val, nedläggning, är däremot noga utrett och kommer att kosta minst 8 miljoner bara det första året.”

Annons Annons

Mattias Croneborg avslöjar också att han, liksom tidningen Dagens Samhälle, tillhörde intressenterna för att ta över tidningen.

Politikerna läste dock inte igenom varken hans eller Dagens Samhälles intresseanmälningar, utan nöjde sig med en muntlig dragning där det inte framkom vilka intressenterna var.

Därefter kom styrelsen fram till att det inte fanns några seriösa köpare.

Mattias Croneborg framhåller att det finns flera exempel där företag och organisationer tagit över från myndigheter och där varumärket snarare stärkts än förstörts. Han pekar på Arbetarskydd och Råd&Rön som två bra exempel.