Gå direkt till textinnehållet

Publiklyft för Barnkanalen

Barnkanalens framgångar slår alla med häpnad, skriver SVTs interntidning Vi på TV. Kanalen har runt 600 000 dagliga tittare. Närmaste konkurrent har 100 000. (Bild: SVT)

Medan TV-tittandet generellt minskat i Sverige, har Barnkanalen fått stadigt fler tittare, med en särskilt publiklyft efter Barnkanalens satsning på sommar-TV. Räckvidden i åldrarna 7-11 har ökat med 3,2 procentenheter, och når nu 26 procent av alla i åldersgruppen. Småbarnens andel av sin tittartid för barnkanalen fick från 32 procent 2009 till 37 procent i år.

– Jag tror att framgångarna är tack vare att vi kan erbjuda ett så varierat utbud. Vi har bredden, allt från lilla Aktuellt till animation, säger kanalchefen Safa Saiyari till Journalisten.

Men innebär inte denna bredd också ett problem, genom att barnen har så skilda behov i olika åldrar?

Annons Annons

– Visst. Det är baksidan med det breda utbudet. Där handlar det om att försöka vara tydlig, göra det lätt att hitta i tablån, och låta TV-sändningarna samverka med webben så att varje grupp hittar till sitt, fortsätter han.

Enligt SVT har den största tillväxten av nya tittare funnits i åldern 7-11. SVT har också gått över till att dubba allt fler program i utbudet till svenska. Ändå är det uppenbart att det är bland de yngre barnen, under sju, som Barnkanalen är starkast, och vid elva, tolvårsåldern sviktar lojaliteten till utbudet.

Har ni några planer på att ta hand om äldre tittare så att de inte försvinner när de fyllt 12?

– Ja, idén är att fasa över dem i andra public service-program. Nästa år kommer vi att lansera en plan om hur vi ska ta hand om de äldre. Ett sätt är att åter ta upp idén med att man kan skriva in till Barnkanalen med egna problem, som kanalen sedan tar del i att lösa. Det har funnits tidigare med brevfilmen i programmet Bullen, som ju passar lite äldre kategori. Och sedan handlar det om att TV-sändningarna till vårt utbud på webben, säger Safa Saiyari, kanalchef för Barnkanalen.

 

Fler avsnitt
Fler videos