Gå direkt till textinnehållet

Protestbrev till SR-ledningen

Journalistförbundets sektion vid SR Ekot har skrivit ett öppet brev till företagsledningen där de protesterar mot det sätt som ledningen hittills har hanterat de stora förändringar som planeras.

Journalistförbundets sektion vid SR Ekot har skrivit ett öppet brev till företagsledningen där de protesterar mot det sätt som ledningen hittills har hanterat de stora förändringar som planeras.

I brevet skriver sektionen att beställningarna av program inför 2007 har skapat ilska, oro och osäkerhet bland medarbetarna på SR Ekot.

Ekot-personalen skriver att de inte har något emot förändringar, men påpekar att ändringarna måste ske med respekt för dem som ska göra programmen för att de ska bli framgångsrika.

”Företagsledningen har i det avseendet grundligt misslyckats”, står det i brevet.

När SR gjorde om sin ledningsstruktur bjöds medarbetarna in för att diskutera förändringen.

”Men när det som verkligen berör oss, de radioprogram som vi arbetar med, ska förändras i grunden – då får vi praktiskt taget inget inflytande och ingen tid på oss för att reagera. Vi har svårt att förstå varför företagsledningen har valt att agera så. Konsekvensen blir att medarbetare som annars hade varit positiva och entusiastiska till förändringarna nu är skeptiska och kritiska”, står det vidare i brevet.

SR-sektionen anser dessutom att den nya ledningsstrukturen verkar vara oklar att ledningen ständigt kommer med motstridiga besked om vad som ska ske och om vem som bestämmer över det.

”Det har ytterligare bidragit till den stämning av oro och upprördhet som finns bland medarbetarna på SR Ekot”.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos