FOTO: Tor Johnsson

Programledare på SR kränkte sin mormor i sändning

15 februari, 2018

GRN-fällning En programledare på Sveriges Radio kritiserade sin egen mormor i P1. Mormodern anmälde inslaget till Granskningsnämnden som fäller SR för att ha brutit mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.

I programmet Känsligt läge i P1 sändes i juli ett inslag om komplicerade familjeförhållanden. I inslaget intervjuade programledaren i Känsligt läge en annan programledare på SR. Den intervjuade programledaren, Linda, jobbar i sin tur på en lokalradiokanal. I inslaget berättade Linda att hon brutit med sin egen mormor och riktade kritik mot mormodern för hur hon behandlat Linda och Lindas mamma.

Mormodern anmälde inslaget till Granskningsnämnden och berättade att hon blivit kontaktad av släktingar och vänner som känt igen den intervjuade programledarens röst. Ingen av dem ska ha känt till uppgifterna som lämnades i inslaget. Mormodern ansåg att hennes tillvaro förmörkats av att en människa som stått henne nära vill henne illa, och vill inte finna sig i att förolämpas och beljugas i radio.

Efter att programmet sänts tog mormodern kontakt med SR och erbjöds ett genmäle som fördes in i podcastversionen av programmet.

Granskningsnämnden konstaterar att det förhållande att Linda var anställd som programledare av SR är en fråga om programetik och inte innebär att SR åsidosatt någon av de bestämmelser som gäller för sändningsverksamheten.

Däremot menar GRN att det faktum att mormoderns släktingar och vänner kunnat identifiera Lindas röst i kombination med att Linda riktade långtgående kritik mot mormodern innebar ett intrång i mormoderns personliga integritet. Något oavvisligt allmänt intresse som motiverade intrånget fanns inte och inslaget strider därför mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.

GRN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies