Gå direkt till textinnehållet

Örebro kommun upphävde meddelarfriheten

I en text på intranätet uppmanade Örebro kommun sina 13 000 anställda att inte prata med medier om arbetet med corona-viruset. Efter en kritisk artikel hos Nerikes Allehanda ändrade kommunen i texten, men ingen tar på sig ansvaret.

Via sitt intranät förklarade alltså Örebro kommun för sina anställda att meddelarfriheten inte längre gäller för medarbetare som hanterar coronaviruset. 

Efter ett tips skrev Nerikes Allehanda om saken och konfronterade högsta ansvarige politiker Kenneth Handberg (S).

Bland annat ska originaltexten ha innehållit formuleringen ”Offentlighets- och sekretesslagen innebär även att meddelandefriheten inte gäller i arbetet med det nya coronaviruset. Det betyder att du inte får lämna uppgifter till media, journalister och författare om arbetet.”, skriver NA i sitt avslöjande.

Annons Annons

– Det bryter ju mot svensk grundlag och är ett hot mot yttrandefriheten och även i förlängningen demokratin, så det var därför vår reporter konfronterade ledningen med det här, säger Anders Nilsson till Journalisten. 

Efter den första artikeln i ämnet ändrade kommunen skrivningen där det nu bland annat står: ”Information som inte är känslig är fortfarande offentlig”.

Vid osäkerhet om vad som är känsligt uppmanas de anställda att ta kontakt med närmsta chef, skriver NA vidare.

Det kritiseras också av Anders Nilsson.

– Det är tydligt att man har inte förstått vad meddelarfrihet innebär. Den finns ju för att fungera som en slags inbyggd visselblåsarfunktion. I dessa tider, när vi befinner sig i vår värsta samhällskris i modern tid, är det oerhört viktigt att anställda inom offentlig förvaltning kan larma om det handlar om exempelvis odrägliga arbetsförhållanden eller brist på utrustning. 

Anders Nilsson konstaterar att även om kommunen ändrade skrivningen, så verkar de fortfarande oförstående till vad man har gjort för fel. Han kräver nu en ursäkt.

Detta bland annat eftersom kommunen endast uppdaterade texten på intranätet utan att meddela de anställda om att den första texten innehåller felaktigheter. 

– Hur ska man veta vad som händer som kommunanställd om ledningen inte berättar vad man har gjort? Det var först fem dagar efter vår första artikel som man förtydligade vad som gäller, säger Anders Nilsson. 

Är sådant här vanligt under dina år som journalist och chefredaktör?

– Det kommer lite sådana här grejer då och då, för bara två veckor sedan hade vi en liknande händelse i Hallsbergs kommun exempelvis. Men det här handlar ändå om Sveriges sjätte största kommun som sätter munkavle på sina anställda. Jag trodde inte man skulle få uppleva en sådan här sak 2020, säger Anders Nilsson.

NA:s chefredaktör Anders Nilsson menar att kommunen fortfarande inte förstått vad man har gjort för fel och kräver en ursäkt. Foto: Tor Johnsson.

Till Dagens Nyheter säger Kenneth Handberg att han inte känner igen sig i Anders Nilssons beskrivning av vad som hänt.

Kommunstyrelseordföranden hänvisar till den text han uppger lades ut på intranätet måndag den 27 april.

”Vi i kommunledningen satte snabbt in ett extramöte under måndagsförmiddagen, med anledning av att vi fått till oss att den första informationen på kommunens intranät var otydlig, berättar Karin Larsson, tillförordnad kommundirektör i Örebro kommun. Jag, liksom kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg, vill vara tydliga med vad som gäller, och det är att meddelarfriheten gäller för alla anställda i Örebro kommun, enligt den lagstiftning som gäller. Vi understryker båda att meddelarfriheten är grunden i ett demokratiskt samhälle, och det är också något som därför tas upp på våra chefsutbildningar och medieutbildningar.”

Kenneth Handberg säger även till DN att han inte har varit informerad om det ursprungliga meddelandet, och vill inte beteckna deras ändringar som att kommunen har backat.

– Man kan inte bära ett politiskt uppdrag om man förväntas ta personligt ansvar för förhållanden som går i den riktning detta tagit, när det som hänt inte bottnar i politiska beslut. Här är det företrädare för verksamheten som har gjort felaktiga tolkningar av lagen, i ett läge där en krissituation måste tydliggöras. Om jag förväntas ta personligt ansvar för sådant blir jag fundersam över under vilka förutsättningar jag kan ägna mig åt politik, säger Kenneth Handberg.

För Journalisten konstaterar Anders Nilsson att NA fortfarande än idag inte har fått klart för sig vem som lade ut originaltexten på kommunens intranät.

– Vi fortsätter att granska det här, men jag tycker det här visar att varken den interna eller den externa kommunikationen fungerat vilket kommunen måste titta på. Hur är det möjligt att en sådan här text kommer ut i första läget? Säger Anders Nilsson.

Fler avsnitt
Fler videos