Gå direkt till textinnehållet

Öppen protest mot SVT-ledningen

  En grupp kända, fast anställda SVT-journalister har skrivit ett gemensamt protestbrev mot SVT-ledningens behandling av de bemanningsanställda. "Nu har SVT gått över gränser för vad som är etiskt försvarbart", skriver de.(Foto: Lars-Gunnar Gustafsson)

På SVT kokar diskussionen om behandlingen av de medarbetare som arbetar via bemanningsföretag. 18 kända medarbetare har skickat ett öppet till ledningen för SVTs Nyheter och samhälle-redaktion där de protesterar mot hur de externa medarbetarna behandlas. Detta följer efter att merparten av de SVT-medarbetare som är anställda via bemanningsföretag just fått reda på att de inte kommer att anlitas mer, på grund av att SVT oväntat gått över budgeten. I brevet skriver undertecknarna:

"Att företaget inte har planerat och varnat för att vikarieintaget skulle sjunka drastiskt efter valet är oacceptabelt. Vi som är fast anställda har varit kritiska till den alltför flitiga användningen av bemanningsföretagen från början, men nu har SVT gått över gränsen för vad som är etiskt försvarbart."

I brevet framförs en "tydlig och skarp protest" mot kollegornas oklara villkor och godtyckliga behandling. Man skriver att SVT bör ha en human och modern behandling av de anställda och framhåller att de bemanningsanställdas lokala fackklubb är helt satt ur spel, dels för att de inte är anställda av SVT, dels för att bristen på långsiktighet gör att det inte går att bedriva normalt fackligt arbete.

Annons Annons

Bland undertecknarna finns till exempel Anna Hedenmo, Bo Inge Andersson, Eva Elmsäter, Jon Nilsson och Rolf Fredriksson.

Fler avsnitt
Fler videos