Gå direkt till textinnehållet

Ny vändning i frilansstriden på DN Kultur

Bonnier News har backat från sitt nya så kallade fulavtal som skickats ut till tidskriftsfrilansar och mött kraftig kritik för att vara ”oskäligt”. Men på DN Kultur fortsätter striden om frilansarvoden och upphovsrätt. Nu menar kulturfrilansgruppen att ledningen sålt ut deras upphovsrätt till Bonnier News i utbyte mot att de betalade för arvodeshöjningen på 13 procent. Kulturchefen Björn Wiman vill inte bekräfta eller dementera uppgiften om vart pengarna kommer ifrån.

Bonnier News har varit i blåsväder för sina frilansavtal under en tid. Journalisten har också tidigare berättat om deras nya och kraftigt kritiserade avtal som har skickats ut till tidskriftsfrilansar över hela landet. Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf kallar avtalet för ett av de värsta han har sett de senaste åren.

– Det är ett av de värre fulavtalen, det får man nog säga. Det handlar om gratisanvändning i kubik och kvadrat eftersom de vill att material ska kunna köras inom Bonnierkoncernen gratis, säger Olle Wilöf.

Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Bildleverantörernas förening och Journalistförbundet har tidigare under veckan gått ihop i en gemensam debattartikel där de avråder sina medlemmar från att skriva på. Bland annat anser de att avtalet är oskäligt och gör det omöjligt för frilansen att försörja sig som självständig företagare.

”Avtalet innebär att frilansen ska överlåta den ekonomiska upphovsrätten till Bonnier News för all framtid. Den som säljer arbete – som ett foto, en artikel eller en illustration – till exempelvis Sköna Hem kan således få se samma arbete använt i alla andra publikationer som ägs av Bonnier News, som Dagens Nyheter eller Expressen. Frilansen får ingen ersättning och har heller ingen kontroll över hur materialet används. Bonnier News vill också kunna sälja arbetet vidare till externa aktörer, mot en ersättning av endast tio procent av förstagångsarvodet, samt använda det i sin egen marknadsföring utan ytterligare ersättning”, skriver de.

Den koncentration av medieägare som nu ytterligare späs på i och med Bonniers planerade köp av Mittmedia riskerar också att leda till en urbanisering av hela det journalistiska utbudet, menar frilansen Po Tidholm. Om Bonnier News exempelvis avser att fylla de 28 Mittmediatitlarna med frilansmaterial så leder detta till en brist på mångfald i medierna.

– Det är inte en bra utveckling och kommer att leda till mindre lokal kulturbevakning och mindre lokal journalistik. Vi kan vänta oss färre speglingar av det lokala livet i de 28 titlarnas upptagningsområde och mer Stockholmsperspektiv. Om vi frilansar ställer upp på det här så öppnar vi också upp för det, menar Tidholm. (Bilden nedan. Foto: Peter Hoelstad)

– Men, tillägger han, vi tror inte att detta blir verklighet. Ett så här stort avsteg från praxis kan inte införas ensidigt utan förhandling, inte ens av Bonniers.

I senaste pappersnumret av Journalisten kunde vi också avslöja det utbredda missnöje som bubblade bland DN Kulturs frilansar kring deras frilansavtal. Detta efter att kulturchefen Björn Wiman skickat ut ett mejl till frilansgruppen med en klausul gällande återpubliceringsrätten. Från och med 1 januari ska allt material som frilansarna producerar kunna återpubliceras inom hela Bonnier News. Samtidigt kunde kulturchefen meddela att arvodena för kritik höjs med 13 procent, första höjningen sedan 2004.

Nu kan Journalisten också berätta att de en och en halv miljon kronor som behövdes för att finansiera höjningen kommer från Bonnier News, enligt Po Tidholm och hans frilanskollegor Wanda Bendjelloul och Mårten Blomkvist.

Efter Journalistens förra artikel i ämnet har de tre haft ett möte med Björn Wiman då kulturchefen gjort detta klart. Alla tre frilansar som var på mötet styrker uppgiften att pengarna kommer från Bonnier News, och enligt dem innebär det att DN Kultur sålde ut sina frilansars upphovsrätt för att finansiera nämnda höjning. Återpubliceringsklausulen togs fram ”över huvudet” inte bara på frilansarna, utan även den lokala fackklubben som skötte förhandlingarna menar de.

– Personligen tycker jag detta är det mest upprörande jag varit med om under mina snart 30 år som frilans. Att tillskottet till kulturbudgeten kommer från Bonnier News har stor betydelse. Det innebär ju ofrånkomligen också att pengarna kommer med ett villkor om fri återpubliceringsrätt, säger Po Tidholm.

Bonnier News vd Anders Eriksson säger sig inte känna till detta när vi bad om en kommentar tidigare i veckan. Björn Wiman själv vill inte kommentera var pengarna kommer från.

– Pengarna kommer att tillföras till DNs frilansbudget och var de kommer i från är inte betydelsefullt, eftersom de finns inom DNs budget och då finns inom Bonnier News, säger Björn Wiman.

Kan du bekräfta eller dementera om det är Bonnier News som skjutit till de här en och en halv miljoner kronorna?

– Nej, det kan jag varken bekräfta eller dementera. De finns inom DNs budgetramar, säger Wiman (bilden).

 

 

Foto: Tor Johnsson

Fackklubbens ordförande Anders Forsström menar att var DN Kultur än kan få pengar från för att höja arvoden för frilansar, så är det bra.

– Jag vet inte vart de kom från. Men om det är så att Björn Wiman lyckats utverka extra medel i budgeten till frilansarna arvoden, som stått stilla så länge, så välkomnar klubben det, säger Anders Forsström, ordförande för DNs journalistklubb.
– Frilansarna har dock krav på ytterligare ersättning, inte minst för sin upphovsrätt. Här stöder vi frilansarnas krav, tillägger Forsström.

Frilansgruppen ser också andra orosmoln kring nyordningen. Bland annat att höjningen på 13 procent endast omfattar formatbunden kritik inom konst, scen, musik och litteratur som publiceras i varierande längder. Det finns ingen uppgift på huruvida krönikor, reportage, intervjuer eller essäer ska omfattas, menar de.

– Där vill man att arvodet ska diskuteras med respektive redaktör, men det vi upplever är att det inte finns ytterligare pengar i budgeten för dessa jobb. Ändå har vi en misstanke om att Bonnier News även vill få återpubliceringsrätten till dessa knäck, säger Po Tidholm.

Björn Wiman menar att höjningen främst har kommit till för att de vill stärka kritikens ställning i DN Kultur. Vad som händer med upphovsrätten för kulturens reportage och krönikor är han också ganska tydlig med.

– Syftet framöver är att DN ska ha samma uppgörelser kring frilansmaterial som vi har för fast anställdas texter, så att det material som publiceras i DN omfattas av det här oavsett om det är en frilans eller fast medarbetare, säger Wiman.

För DN-anställda journalister innebär det att materialet kan delas fritt inom Bonnier News, ett avtal som ger dem cirka 8 000 kronor vardera på toppen av decemberlönen. Jämförelsen mellan de fast anställda och frilansarnas villkor kritiseras också av Olle Wilöf i den förra artikeln.

– Principiellt blir det så att DN menar att de ska betala extra för anställdas återanvändning, men till frilansarna ska man bara höja arvodet för att få återanvända materialet, sa han då.

Fler avsnitt
Fler videos