Gå direkt till textinnehållet

Nu är Kajsa Ekis Ekman anställd på Arbetaren igen – får stort skadestånd

Tingsrätten i Stockholm ogiltigförklarar Arbetarens uppsägning av Kajsa Ekis Ekman, som får ersättning och skadestånd om 400 000 kronor.

Tvisten mellan journalisten och författaren Kajsa Ekis Ekman och fackförbundet SAC Syndikalisternas tidning Arbetaren är avgjord. Arbetaren saknade saklig grund för att säga upp Kajsa Ekis Ekman som vikarierande tillförordnad chefredaktör förra året.

Eftersom uppsägningen var ogiltig är Kajsa Ekis Ekman anställd på Arbetaren igen – eller rättare sagt har hon varit anställd hela tiden. Hon ska alltså fortsatt erhålla lön och stå till arbetsgivarens förfogande till dess att vikariatet löper ut den 24 augusti 2023.

Det var i slutet av augusti förra året som SACs centralkommitté beslutade att säga upp Kajsa Ekis Ekman efter en konflikt mellan dåvarande vd Thomas Karlsson, som beslutat att anställa Ekman, och bolagsstyrelsen.

Tingsrätten konstaterar: ”Meningsskiljaktigheter mellan styrelsen och bolagets vd kan inte utgöra saklig grund för uppsägning”.

Tingsrätten anser också att Arbetaren motarbetade Kajsa Ekman och försvårade för henne att utföra sina arbetsuppgifter:

”Tingsrätten gör därför sammanfattningsvis bedömningen att Tidningen inte har förmått visa att Kajsa Ekman begått något allvarligt fel eller misskött sitt arbete på ett påtagligt sätt, eller att hon skulle ha saknat några erfarenheter eller kunskaper som Tidningen förutsatt att hon skulle ha haft. Tvärtom anser tingsrätten att utredningen talar för att Tidningen motarbetade Kajsa Ekman och försvårade för henne att visa sina kompetenser och utföra sina arbetsuppgifter. Det har följaktligen inte förelegat saklig grund för uppsägning av Kajsa Ekman.”

Kajsa Ekman erhåller lön om 260 000 kronor och sammanlagt skadestånd om 145 000 kronor för flera brott mot Lagen om anställningsskydd (Las). Arbetaren ska också betala hennes rättegångskostnader om 224 000 kronor.

Journalisten har sökt Kajsa Ekman, som avböjer att kommentera eftersom hon återigen är anställd på Arbetaren.

Jenny Stendahl, ledamot i SACs centralkommitté och ordförande i Arbetaren Tidnings AB styrelse, uppger att styrelsen inte tagit ställning till om man vill överklaga domen.

– Vi kommer att samla styrelsen, gå igenom domen och se om det är något vi vill gå vidare med, säger Jenny Stendahl.

– För oss har detta i huvudsak handlat om hur tillsättningen har gått till. Vi gjorde bedömningen att vi kunde avsluta anställningen, men tingsrätten gör en annan bedömning.

Nu är Kajsa Ekis Ekman anställd igen. Hur tänker ni hantera det, hon ska ju inställa sig till arbete?
– Det har vi inte tagit ställning till än, det blir först en fråga när domen vinner laga kraft, vilket är om tre veckor om den inte överklagas.

Fler avsnitt
Fler videos