Gå direkt till textinnehållet

NT bröt mot sponsringsregler – får böta 10 000 kronor

Norrköpings Tidningar, NT, har dömts att betala 10 000 kronor i straffavgift för ett felaktigt utformat sponsringsmeddelande i sin TV-kanal 24nt.

Granskningsnämnden för radio och TV, GRN, slog i maj 2009 fast att NT brutit mot sponsringsreglerna genom att i 24nt sända ett sponsringsmeddelande för Gallerian Norrköpings City. Enligt nämnden var meddelandet säljfrämjande.

GRN fällde också NT för två andra fall, ett där sponsorns webbadress visades och ett där sponsringsmeddelandet sändes i anslutning till vädersändningar.

Förvaltningsrätten fastställer GRNs beslut vad gäller det säljfrämjande meddelandet för gallerian.

Rätten friar däremot NT vad gäller de båda andra fallen eftersom en lagändring 2010 gjorde sådana meddelanden tillåtna.

Fler avsnitt
Fler videos