Gå direkt till textinnehållet

Norra Skåne och Finnveden Nu klandras

Norra Skåne och Finnveden Nu klandras av Pressens opinionsnämnd.

Norra Skåne anmäldes av en veterinär som ansåg att hans person och företag lidit skada av att han namngivits i en artikel som var inför i april förra året. En hundägare säger i artikeln att hennes hund blivit felbehandlad av veterinären.

Norra Skåne skriver i sitt svar till PO att tidningen hört båda parter och att veterinär verksamhet är av allmänintresse och måste tåla granskning.

PO skriver att trots den formella korrektheten formar sig Norra Skånes publicering till en ”grav anklagelseakt mot veterinären”. PO påpekar också att Norra Skåne var väl medveten om att veterinären var friad i Veterinära ansvarsnämnden för den händelse som tidningen slog upp.

I likhet med PO finner Pressens opinionsnämnd att det inte finns något allmänintresse att publicera veterinärens namn och adress i artikeln. Pressens opinionsnämnd anser därför att Norra Skåne bör klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

En politiker anmälde Finnveden Nu för att tidningen felaktigt påstod att politikern blivit anmäld för förtal. En gårdsarrendator hade i ett anonymt brev blivit utpekad för innehav av en hembränningsapparat. I en artikel i Finnveden Nu, som publicerades i oktober 2006, säger sig arrendatorn veta att det är en politiker som skrivit brevet.

PO skriver att artikeln orsakat politikern publicitetsskada. Pressens opinionsnämnd håller med och anser att tidningen åsidosatt god publicistisk sed.

Fler avsnitt
Fler videos