Nio fällningar för SVT-inslag om muslimsk friskola

11 juni, 2018

GRN-beslut Granskningsnämnden för radio och TV fäller nio inslag som SVT Nyheter Öst sänt om en muslimsk friskola i Norrköping. Trots att skolans huvudman intervjuats sändes inte hans bemötande.

För ett år sedan sände SVT Nyheter Öst flera inslag om en granskning av den muslimska friskolan Kunskapsljuset i Norrköping. Granskningen handlade om hur skolan använt de 23 miljoner kronor som skolan ska ha fått under de senaste sju åren.

Totalt sändes 52 inslag om friskolan under nio dagar under perioden 22 maj till 28 juni 2017, varav flera inslag utgjordes av kortversioner. I inslagen riktades kritik mot skolan, bland annat mot att skolans ekonomi inte gick att granska.

Skolans huvudman anmälde samtliga inslag till Granskningsnämnden. GRN konstaterar nu att inslagen innehöll flera felaktiga uppgifter, som dock korrigerades, och nämnden anser därför att inslagen inte stred mot kravet på saklighet.

Däremot fäller GRN nio av de 52 inslagen för att man inte gett skolans huvudman möjlighet till bemötande.

Sju av inslagen sändes den 29 maj och är varianter på ett längre inslag. I ett av dessa inslag medverkade visserligen huvudmannen, dock redovisades inga av hans argument. I stället framstod det som att huvudmannen nekade till att svara på reporterns frågor, detta trots att det av tidigare inslag och av SVTs yttrande står klart att huvudmannen valde att avbryta intervjun först efter att han besvarat flera av reporterns frågor.

Två av inslagen som fälls är från den 18 juni 2017 och bestod av en trailer där kritiken mot skolan sammanfattades i flera korta klipp, men skolans inställning redovisades aldrig.

Granskningsnämnden konstaterar att de nio inslagen stred mot kravet på opartiskhet och fäller SVT Nyheter Öst.

GRN-beslut

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies