Gå direkt till textinnehållet

Nedskärningsplaner även på Skånska Dagbladet

Ännu fler journalistjobb i Skåne kan försvinna. Skånska Dagbladets styrelse föreslår en neddragning på knappt nio tjänster 2012. - Vi förstår att det ekonomiska läget är kärvt, men tycker att det finns andra saker att göra. Det går att använda personalen på annat sätt och även jobba  offensivt, säger journalistklubbens ordförande Joakim Stierna.  

Neddragningarna ska enligt förslaget som ledningen offentliggjorde igår ske i Malmö och Lund och på Laholms Tidning. Lundaredaktionen ska samtidigt slås ihop med Malmöredaktionen.

Joakim Stierna är ordförande för journalistklubben på Skånskan, Laholms Tidning och Norra Skåne. 

– Vi hade gärna sett att vi tog fajten på ett tydligare sätt, det är knviskarp konkurrens här nere, säger han.

Han menar att det skulle gå att använda personalen på annat sätt och jobba  offensivt även i en ekonomiskt pressad situation.

Hur ser ni på att Skånskan enligt förslaget inte kommer att ha en redaktion i Lund längre?

– Allt fler frågor berör både Lund och Malmö, det finns ingen knivskarp rågång mellan dem längre. Å andra sidan tror vi att det finns värde att ha kvar en närvaro i Lund, för tidningens identitet.

Den föreslagna neddragningen motsvarar en knapp tiondel av tidningarnas redaktionella styrka.

– Det är ingen stor neddragning, men vi tycker inte att folk ska behöva gå som inte vill gå utan hoppas i så fall att man kan hitta avgångslösningar, säger Joakim Stierna.

Han påpekar också att tidningarna stoppat upplagetappet det senaste året och på en del ställen även ökar, vilket borde tas i beaktande. 

Journalisten har försökt nå Skånska Dagbladets tillförordnade VD Johan Krönmark.

 

Fler avsnitt
Fler videos