Gå direkt till textinnehållet

Nedlagda bilagor att vänta på Dagens Nyheter?

Personalnedskärningar och nedläggning av bilagor. Det är några av de åtgärder som kan bli verklighet då Dagens Nyheters styrelse presenterar sitt sparpaket den 18 juni.

Personalnedskärningar och nedläggning av bilagor. Det är några av de åtgärder som kan bli verklighet då Dagens Nyheters styrelse presenterar sitt sparpaket den 18 juni.

Hur många anställda som kommer att beröras av Dagens Nyheters sparpaket är inte klart. Det har gått rykten om att 50-75 journalister, av en arbetsstyrka på ungefär 320, skulle få sparken. Men enligt journalistklubben på DN är det bara spekulationer.

– Ingenting har presenterats för oss. Vi vet ingenting mer än att ledningen håller på att ta fram förslag på besparingar, säger Johannes Åman, journalistklubbens ordförande på DN.

Journalistklubbens hållning är att de lagar som finns ska följas. Därför anser klubben att vid eventuella uppsägningar ska turordningsreglerna i LAS, lagen om anställningsskydd, följas: sist in, först ut.

Enligt vad Journalisten erfar har chefredaktören Hans Bergström svårt att acceptera LAS eftersom han ligger bakom många av de nyrekryteringar som varit ett led i hans satsning på att förstärka DN som kvalitetstidning. De senaste åren har tidningen rekryterat flera reportrar till ekonomi-, vetenskaps- och sportredaktionen.

“En kärnpunkt”

Till DN säger Hans Bergström att han ”inte kommer att medverka till något som kan äventyra DNs ställning som landets ledande kvalitetstidning”.

Hans Bergström säger vidare att reglerna om turordning enligt LAS är ”en kärnpunkt”.

– Min uppgift är att balansera nödvändiga besparingar mot DNs roll som kvalitetstidning. Hur jag anser att det ska göras måste jag tills vidare vänta med att kommentera, säger Hans Bergström till DN.

Hans Bergström har tidigare varit skicklig på att försvara redaktionen då ägarna ställt krav på nedskärningar. Han har haft deras förtroende. Men behoven av besparingar är nu större. Orsaken är den kraftiga nedgången på annonsmarknaden som medfört att DN gick med en förlust på 39 miljoner kronor årets första fyra månader.

– 100 miljoner ska sparas för att anpassa kostnaderna till den svagare annonskonjunkturen, och arbetet med det pågår nu. Men det är DNs ledning som ska presentera sparpaketet för styrelsen och om det sker före sommaren vet vi inte, säger Erik Månsson, Bonniers informationschef.

Skulle besparingarna gå ut över den kvalitetstidning Hans Bergström vill göra är det osäkert om han vill stanna kvar som chefredaktör, enligt uppgifter som kommit Journalisten till del. Troligtvis vill styrelsen inte byta chefredaktör i en tid då tidningen behöver spara. Därför pågår det en maktkamp på hög nivå. Vill Bonniers ha kvar Bergström måste styrelsen gå med på vissa av hans krav, som att förbigå LAS och stödja kärnområdena: nyheter och ekonomi.

Mindre redaktionellt

Vad Journalisten erfar är det framför allt bilagorna LördagSöndag, Resor, Bostad och Motor som kan råka ut för kraftiga besparningar, med en minskning av det redaktionella materialet. Även kulturredaktionen kommer troligtvis att få ett stort sparbeting att uppfylla.

Mycket av den oro och krisstämning som finns i DN-huset beror på att Svenska Dagbladets upplaga ökat kraftigt i Stockholm. På DN känner de anställda att deras tidning har förlorat initiativet och att det är SvD som sätter dagordningen. Exempelvis kommer DN att följa efter SvD och låta ytterligare några delar av tidningen, förutom På Stan, bli tabloid den 1 januari 2003.

Största motståndet till tabloid finns på kulturredaktionen. Den är rädd för att tabloiden blir en ursäkt till nedskärningar. Protester har också framkommit mot att kulturbilagan skulle kompletteras med mer ”lifestyle”-inriktat material, som mat och mode. Kulturchefen Henrik Berggren vill inte ge några kommentarer förrän sparpaketet presenterats.

pj@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos