Gå direkt till textinnehållet

Naturvårdsverket får JO-kritik

En handläggare och en konsult vid Naturvårdsverket har visat bristande kunskap om offentlighetsprincipen, enligt Justitieombudsmannen.

JO riktar i ett beslut kritik mot Naturvårdsverket, efter att en reporter begärt ut handlingar om ett kunskapsprogram med forskning om vindkraft.

Bland annat har en handläggare vid verket frågat reportern vad han skulle ha handlingarna till.

JO konstaterar att reglerna om rätt att ta del av allmänna handlingar är av grundläggande betydelse för att offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas, och att både en handläggare och en konsult vid verket ”hade bristande kunskap om den rättsliga regleringen och om verkets interna rutiner”.

Fler avsnitt
Fler videos