Gå direkt till textinnehållet

Motion till höstens LO-kongress Slå samman LOs förbundstidningar

Slå ihop LOs 17 förbundstidningar. En sådan tidning skulle nå två miljoner fackföreningsmedlemmar och bli en motvikt till den borgerligt dominerade pressen i Sverige. Det är innebörden i en motion till höstens LO-kongress.

Slå ihop LOs 17 förbundstidningar. En sådan tidning skulle nå två miljoner fackföreningsmedlemmar och bli en motvikt till den borgerligt dominerade pressen i Sverige. Det är innebörden i en motion till höstens LO-kongress.

Mediefrågor kan bli en het fråga på LO-kongressen som startar den 2 september. LOs ordföranden Bertil Jonsson, som benhårt sagt nej till stöd åt förlustbringande morgontidningar (läs Arbetet), har deklarerat att det enda som kan ändra den inställningen är ett kongressbeslut.

Men det finns fler problem än Arbetet. Exempelvis dras de LO-anslutna fackföreningarnas medlemstidningar med sjunkande upplagor och svagt genomslag i debatten.

Annons Annons

En motion till LO-kongressen som Svenska Livsmedelsarbetareförbundet ställt sig bakom går ut på att samla LO-fackens tidningar i en gemensam publikation med utgivning var fjortonde dag.

Enligt förslaget skulle samma antal journalister som idag arbetar inom LO-pressen, totalt ett 80-tal medarbetare, flyttas till en gemensam redaktion. Om tidningen övertog de 17 förbundstidningars läsare skulle upplagan bli ett par miljoner.

Enligt motionen är fördelarna att:

  • resurser skapas för undersökande och fördjupande journalistik. Fackförbundspressens lider av underbemannade redaktioner. En gemensam tidning ”skapar förutsättningar för en journalistik som kan (…) dammsuga varenda storkoncern på deras planer för vår gemensamma framtid”.
  • möjligheterna till bred debatt inom hela den fackliga rörelsen ökar radikalt.
  • tidningen blir så stor att den till skillnad från dagens fackförbundspress inte kan nonchaleras i det offentliga samtalet.

Nackdelen är att frågor som rör de enskilda yrkesgrupperna och förbunden riskerade att drunkna i en stor, gemensam tidning. Men i motionen hävdas det att mindre grupper och förbund får ett bredare stöd för sina problem om de lyfts fram i en stor tidning.

– En gemensam tidning är en utmärkt idé, tycker Robert Janson, chefredaktör för Svenska Lantarbetareförbundets tidning Lantarbetaren.

För att komma runt problemet att de mindre förbundens angelägenheter riskerar att drunkna, förslår Robert Janson att man editionerar tidningen.

– Utvecklingen inom fackförbundspressen går mot sammanslagningar av tidningar, se till exempel på Dagens Arbete, framhåller Robert Janson.

Dagens Arbete, som är en sammanslagning av flera tidningar, går till medlemmarna i Pappers, Metall, Industrifacket och Grafikerna.

Bror Perjus, chefredaktör på Svenska Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål och medel, är ett av ombuden på LO-kongressen. Han stöder förslaget fullt ut.

– Jag tror att mediefrågorna kommer att bli en stor fråga på kongressen, säger han.

I motionen framhålls vidare att nära 90 procent av alla dagstidningar i Sverige ges ut av borgerliga stiftelser och familjer medan de socialdemokratiska morgontidningarna pressas tillbaka alltmer.

Motionen föreslår att det inrättas ett fackligt stiftelseägt mediecenter, styrt av LO. Mediecentret skulle få till uppgift att utveckla alla former av medier som kan främja den fackliga rörelsens intressen. I en annan motion föreslås att LO tillsätter en utredning för att fastställa organisationens framtida mediepolitik.

– Idag finns ingen policy för hur LO ska agera som ägare av massmedier, uppger Gunilla Lundén, presschef vid LO.

Fler avsnitt
Fler videos