Gå direkt till textinnehållet

Mittmedia hotar fackligt förtroendevalda med avsked

Mittmedia hotar journalistklubbens förtroendevalda med avsked om de fortsätter att rikta misstroendeförklaringar mot chefer. Samarbetet mellan journalistklubben och arbetsgivaren har som följd av hoten skadats allvarligt och på onsdagen satte sig parterna i ett krismöte. ”Det är fullständigt ovärdigt av en arbetsgivare”, säger klubbordförande Tomas Backlund.

Relationen mellan journalistklubben och arbetsgivaren på Mittmedia är nära ett totalt sammanbrott. Orsaken är att de fackligt förtroendevalda upplever sig hotade av arbetsgivaren, som ska ha varnat facket för att fortsätta att rikta misstroendeförklaringar mot chefer inom Mittmedia.

Enligt klubben har arbetsgivarparten gjort det tydligt för dem att man betraktar misstroendeförklaringarna mot Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg och personalchefen Carin Andersson som ”grovt illojala”, och som ”saklig grund för avsked” och att initiering av möten där misstroendeomröstningar genomförs kan ses som ”en otillåten stridsåtgärd, jämförbart med en vild strejk”.

Som direkt följd beslutade journalistklubbens styrelse i tisdags att inte längre delta i arbetsprocessen kring den medarbetarundersökning som företaget genomfört under våren. I ett mejl som skickades till arbetsgivaren den 9 maj skriver journalistklubben:

”Vi uppfattar detta som direkta hot mot oss som förtroendevalda och som ett försök att skrämma oss till tystnad. Mot den här bakgrunden har styrelsen för Journalistklubben vid Mittmedia i dag fattat beslut om att vi – under de här förutsättningarna – inte kan medverka som part i den föreslagna processen för arbetet med medarbetarundersökningen.”

De fackligt förtroendevalda från journalistklubbens sektioner kommer inte heller att delta i de lokala styrgrupperna.

När Mittmedias ledning nåddes av beskedet satte sig företrädare för journalistklubben och företagsledningen i ett krismöte som varade under hela onsdagseftermiddagen.

Bakgrunden är en rad händelser under våren. Journalisten har fått tillgång till interna mejl där fackligt förtroendevalda redogör för händelserna.

Som Journalisten tidigare har berättat har journalistklubben riktat en misstroendeförklaring mot personalpolitiken på Mittmedia, efter att en klubbenkät visat på stort missnöje med arbetsgivarens behandling av personalen.

Vidare riktades, efter ett sektionsmöte på Gävletidningarna, misstroendeförklaringar mot personalchefen Carin Andersson och Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg. Misstroendeförklaringarna mot de två cheferna hade sin bakgrund i att skyddsombud på Gefle Dagblad varslats om avsked, något som sedermera ledde till överenskommelse om uppsägning, med sekretessklausul.

Klubbstyrelsen valde dock att rikta sin misstroendeförklaring mot personalpolitiken i stort, i stället för att peka ut de två cheferna. Den 20 mars rapporterar Journalisten, och flera andra medier, däribland Gefle Dagblad och Arbetarbladet, om fackets misstroendeförklaringar.

Trots misstroendeförklaringarna fortsatte arbetsgivaren och klubben att träffas för att diskutera arbetsmiljöproblemen. Men den 7 april inträffade något som orsakade en ny förtroendekris. Mittmedias VD Per Bowallius publicerade information på intranätet om det fortsatta arbetsmiljöarbetet och avslutade sitt brev med orden: ”varken SJFs Mittmediaklubb eller sektionen i Gävle kommer att rikta något misstroende mot personalchef Carin Andersson”.

Eftersom klubben inte hade gjort någon sådan utfästelse krävde klubben att informationen skulle rättas omedelbart. Det ledde i sin tur till att arbetsgivaren ställde in ett planerat möte där arbetsmiljöfrågorna skulle diskuteras, och begärde in hjälp från de centrala parterna, eftersom man inte ansåg att man kunde ha frågan om misstroende mot enskilda personer hängande i luften.

Onsdagen den 26 april träffades de centrala och lokala parterna hos Almega i Stockholm under ett tre och en halv timme långt möte. Under detta möte ska arbetsgivarparten alltså ha hotat de fackligt förtroendevalda med avsked om klubben fortsätter att rikta misstroendeförklaringar mot enskilda chefer.

Så här skriver klubbstyrelsen i ett internt mejl om mötet den 26 april:

”Mötet avslutades med att vi ställde frågan om arbetsgivaren, i och med detta, avser att varsla cirka 15 medarbetare i våra fackliga styrelser om avsked. Det svarade man nej på, men att det skulle kunna bli aktuellt om det händer igen.”

När Journalisten når klubbordförande Tomas Backlund (bilden) per telefon, säger han att relationen förbättrats efter onsdagens krismöte med ledningen:

– Det är viktigt att säga att från att känna att relationen har brutit samman fullständigt, så är vi nu i ett läge där vi tack vare mötet i går, kan konstatera att vi fortfarande pratar med varandra. Relationen är fortsatt extremt ansträngd, men vi har bokat in fler möten, säger Tomas Backlund.

Har arbetsgivaren dragit tillbaka sitt hot om avsked om klubben skulle anordna misstroendeomröstningar?
– Nej.

Vad säger du om arbetsgivarens agerande?
– Jag tycker att det är fullständigt ovärdigt en arbetsgivare 2017 i det här landet. Jag saknar faktiskt ord. Om man vill uppnå en bättre arbetsmiljö så har jag oerhört svårt att förstå den här strategin som de använder. De har i stället fokuserat på frågan om misstroendeomröstningar, och den frågan äger vi inte ens som klubbstyrelse, det är medlemmarna som äger den frågan. Vi var chockade efter mötet den 26 april.

Journalisten har under dagen sökt Mittmedias VD Per Bowallius, som kort svarat i två mejl:

”MM [Mittmedia reds anm] har inte hotat fackliga förtroendemän med avsked.”

”Jag tycker att vi har en bra och konstruktiv dialog runt de frågeställningar som lyfts av våra fackliga organisationer, även om vi inte alltid delar samma uppfattning. Jag har också fullt förtroende för att vi tillsammans, genom fortsatt aktiv dialog, ska hitta vägar att utveckla MittMedia vidare. I övrigt vill jag i dagsläget inte kommentera den process som vi är inne i”, skriver Per Bowallius. 

 

Läs mer: ”Arbetsrätt för neandertalare”, kallar Journalistförbundets förhandlingschef Johan Lif hoten mot de fackligt förtroendevalda på Mittmedia.

Fler avsnitt
Fler videos