Gå direkt till textinnehållet

Misstroendebeslut på Norra Skåne

En majoritet av journalistklubbens medlemmar på Norra Skåne har uttalat sitt misstroende mot hur tillsättningen av två chefstjänster gått till. Detta kom fram vid en förtroendeomröstning som journalistklubben på tidningen ordnade på onsdagskvällen.

En majoritet av journalistklubbens medlemmar på Norra Skåne har uttalat sitt misstroende mot hur tillsättningen av två chefstjänster gått till. Detta kom fram vid en förtroendeomröstning som journalistklubben på tidningen ordnade på onsdagskvällen.

Klubbmedlemmarna är kritiska till att Carl-Johan Bauler och Rune Gomér har varit med om att tillsätta sig själva som redaktionschef, respektive nyhetschef. Klubben kräver att tjänsten som redaktionschef rekryterats externt och jobbet som nyhetschef utlyses internt.

– Vi har presenterat resultatet av omröstningen för ledningen. Vi har visat vad vi tycker. Nu har ledningen två möjligheter: att agera eller att ignorera resultatet, säger Anders Lord, journalistklubbens ordförande på Norra Skåne.

Chefredaktören Billy Bengtsson vill inte ge några kommentarer förrän förhandlingarna med journalistklubben är avslutade.

– Jag kan rent allmänt säga att företaget har för avsikt att skapa en ny redaktionsledning som bättre svarar upp mot tidens och framtidens krav – och där har vi samma syn som journalistklubben. Sedan är det vissa detaljer vi är oense om och där hoppas jag att vi blir överens eftersom förhandlingarna inte är klara, säger Billy Bengtsson.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos