Gå direkt till textinnehållet

Medling inleds på torsdag

Journalistförbundet drog tillbaka sitt kompromissförslag efter att förhandlingarna med Tidningsutgivarna misslyckats. När nu medling inleds, med ett första möte på torsdag, är det med en betydligt mer omfattande kravlista på bordet.

Journalistförbundet drog tillbaka sitt kompromissförslag efter att förhandlingarna med Tidningsutgivarna misslyckats. När nu medling inleds, med ett första möte på torsdag, är det med en betydligt mer omfattande kravlista på bordet.

Det som Journalistförbundet kallar sitt kompromissförslag hade följande huvuddrag: en generell höjning på 1 000 kronor till alla medarbetare. Lägstalönerna höjs med 3,8 procent och krontalen med fyra procent.

Parterna samverkar under året för att inrätta lokala upphovsrättsavtal – och diskrimineringsfrågorna hanteras i gemensamma arbetsgrupper under året.

Förslaget som var sista försöket att få till stånd ett avtal innan Medlingsinstitutet kallades in skulle bara gälla under ett år.

– Det var ett sätt att kunna nå fram till en snabb affär. Att klara av kollektivavtalen utan hjälp utifrån är av stort värde för båda parter, och ett ettårsavtal skulle ha gett oss rådrum. Om Tidningsutgivarna hade tagit kompromissförslaget hade parterna haft chans att lösa frågor i arbetsgrupper under året, säger Agneta Lindblom-Hulthén.

Det generella lönepåslaget på tusen kronor till alla motiverar hon så här:

– Höjningen är generell och gynnar därför främst de lågavlönade, helt i linje med våra ambitioner. Sedan är det ju en förenklad lösning som också skulle innebära ett sätt att snabbt slippa lokala förhandlingar i år. De lokala parterna skulle i stället kunna ägna sig åt att utveckla det lokala lönearbetet. Avsikten var också att de lokala parterna skulle kunna omvandla krontalet till pott, men jag är osäker om det budskapet gick fram till arbetsgivarna.

Förslaget avvisades av TU den 1 mars. Sedan parterna, enligt förhandlingsordningen, begärt medling hos Medlingsinstitutet har Gunnar Grenfors, som agerade medlare redan 2001, och Olof Johansson utsetts till medlare. Ett första medlingstillfälle äger rum nu på torsdag.

För Journalistförbundets del ligger nu ”alla frågor på bordet igen”, konstaterar Agneta Lindblom Hulthén. På upphovsrättsområdet innebär det bland annat att förbundet återgår till kravet att en tidning ska definieras som en ”titel” och inte som ”tidningar som företaget ger ut”, för att motverka de modeller med bolagsbildningar som diskuterats för att kringgå dagens upphovsrätt.

De övriga krav Journalistförbundet åter aktualiserar i förhandlingen är bland annat visstidsfrågorna, villkoren vid tjänsteresor utomlands, kravet på arbetsplatsintroduktion för vikarier, avskaffande av övertidstaket och omskrivningar av löneavtalet, bland annat med krav att kartlägga jämställdheten. De företag som försummar detta ska betala avgift till en lönepott. Vidare ska fackligt arbete premieras så att det är meriterande i löneutvecklingen och inte hämmar den. Nyanställdas lön ska också prövas efter ett år, så att lönenivån inte är för låg.

Fler avsnitt
Fler videos