Mats Edman skyller obehag
på Journalisten

20 januari, 2016

De tre journalister på Dagens Samhälle som i Journalisten öppet kritiserat sin chefredaktör Mats Edman har slutat. Själv menar chefredaktören att det är lugnt på redaktionen. ”Det är inget medarbetaruppror, det är ingen dramatik här. Den enda dramatik jag upplever är det obehag som uppstår när dina artiklar publiceras”, säger Mats Edman.

Journalisten berättade i december om allvarliga arbetsmiljöproblem på SKLs (arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting) tidning Dagens Samhälle. Under hösten riktade åtta av tidningens 25 medarbetare en misstroendeförklaring mot tidningens chefredaktör och VD Mats Edman, den lokala fackklubben lade ned sin verksamhet och arbetstagarrepresentanterna lämnade bolagsstyrelsen i protest mot Mats Edmans agerande på redaktionen. Flera journalister vittnade anonymt om allvarliga arbetsmiljöproblem.

Efter den första publiceringen valde tre journalister på tidningen att rikta öppen kritik mot Mats Edman, i intervjuer som publicerades på Journalistens sajt. Två dagar efter att Journalistens första artikel publicerats på sajten stängdes reportern som uttalat sig, Thord Eriksson, av från arbetet. Ytterligare två journalister, Pelle Bouveng och Maria Ottoson, valde därefter att öppet kritisera Mats Edman. Nu har alla tre lämnat tidningen efter överenskommelser om avgångsvederlag med arbetsgivaren.

Enligt Mats Edman har ingen tvingats sluta på grund av kritik mot honom.

– Jag vill understryka att det är en påhittad och fullständigt felaktig uppgift. Jag är van att få kritik och jag har aldrig gett någon kicken på grund av kritik, säger Mats Edman till Journalisten.

– Avstängningen av Thord Eriksson och överenskommelserna med honom och med Pelle Bouveng och med Maria Ottoson har ingenting med artiklarna i Journalisten eller den kritik de riktat mot mig att göra, säger Mats Edman.

När 2015 nu lagts till handlingarna står det klart att sju journalister på Dagens Samhälle har varit sjukskrivna på grund av stress under hösten. Av dem har fyra haft arbetsledande ställning. Mats Edman anser att bilden som har tecknats av läget på Dagens Samhälle har varit onyanserad och ofta felaktig.

– Det finns en speciell historia till varför redaktionscheferna sjukskrevs först av alla. Det har inte med mig att göra, vilket man kan få intrycket av genom att läsa Journalistens texter, att allting bara handlar om mig. De fyra sjukskrivningarna har ingen direkt relation till misstroendeförklaringen mot mig. Du bibringar människor intrycket att det enbart är på grund av mitt ledarskap som människor blir sjuka. Det är en partsinlaga. Du är ju bara ett ombud för en part hela tiden.

Mats Edman förnekar inte att stämningen på tidningen har varit dålig och att människor har påverkats av det.

– Men fem av de åtta som skrev på misstroendeförklaringen mot mig är kvar. Så vitt jag känner till har flertalet av dem inga intentioner att sluta. Vi har ett konstruktivt samarbetsklimat. Sen vill inte jag påstå att allting är toppen, det vore naivt av mig att säga det, men det har varit lugnt på Dagens Samhälle nu i över två månader. Det är inget medarbetaruppror, det är ingen dramatik här. Den enda dramatik jag upplever är det obehag som uppstår när dina artiklar publiceras. I övrigt: har du hört något om att tidningen har haft svårt att komma ut?

Nej, absolut inte.

– Det är business as usual. Vi hade en konflikt. Den upphörde i realiteten när de här tre personerna lämnade våra lokaler.

Mats Edman har inte ställt upp på någon intervju tidigare rörande konflikten, utan endast gett kommentarer per mejl. En förklaring till det är respekten för medarbetarna, och tystnadsplikten han har när det rör personal­ärenden. Den tystnadsplikten och respekten kvarstår och därför kan han inte ge en fullständig redogörelse för händelserna, menar han.

– Sanningen om det som hände på Dagens Samhälle ligger väldigt långt från den berättelse som du har varit huvudförfattare till. Om den versionen hade varit rättvisande är jag säker på att vår styrelse hade sparkat mig. Tvärtom har styrelsen flera gånger deklarerat att den har fullt förtroende för mig och ledningen på Dagens Samhälle, säger Mats Edman.

Några journalister som Journalisten har varit i kontakt med på Dagens Samhälle hävdar dock att situationen har förvärrats och att det finns en rädsla på redaktionen. ”Ingen pratar om det som har hänt eller om de som har slutat. Tystnaden har lagt sig”, säger en journalist.

Konflikten märks inte öppet på redaktionen utan problemen handlar om enskilda medarbetare som mår dåligt, menar flera av journalisterna. ”Folk uppfattar den nog väldigt olika. Vissa mår förstås dåligt, andra vet inte ens vad det handlar om”, säger en journalist.

– Finns det en rädsla så är det förstås inte bra. Och sår finns på olika håll. Klart det tar tid att läka ut allting. Men det förutsätter att vi får arbetsro, säger Mats Edman.

Sex journalister har valt att lämna tidningen under hösten 2015, varav två av naturliga skäl, tre efter konflikten med Mats Edman och en var en trainee som tackade nej till tillsvidareanställning på grund av dålig arbetsmiljö.

Ombudsmän från Journalistförbundet och Vision har tillsammans med arbetsgivaren inlett en skyddsrond på redaktionen.

– Vi har krävt att problemen kartläggs genom att en medarbetarundersökning genomförs omgående och vi kommer att ha ett uppföljande möte i slutet av januari. Det är ett väldigt allvarligt läge. Företaget menar att de har kommit ur den värsta biten. Men bara för att de mest högljudda kritikerna har lämnat arbetsplatsen har man inte löst problemet. Dagens Samhälle har långt kvar, säger Markus Anderdahl, ombudsman på Journalistförbundet.

Mats Edman uppger att ledningen arbetar med att förbättra situationen:

– Det finns alltid förbättringspotential, och vi har agerat på de signaler som vi fått, bland annat genom att bygga om hela lokalen och förbättra mötesstrukturen. Nästa medarbetarundersökning startar i slutet av februari med individuella intervjuer, det kommer att göras en grundlig analys och behövs det nya åtgärder kommer vi att se till att de genomförs, säger han.

Kommentarer

Det finns 2 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Nisse-Klara ons, 2016-01-20 14:46
Tror någon verkligen på det Edman säger?
Inlagt av Lotta tors, 2016-03-10 16:19
Nej!

Journalisten TV

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies