Gå direkt till textinnehållet

Marita Ulvskog om mediekoncentrationen: Ägarbegränsningar på gång

Den tydligaste förändringen av journalistiken de senaste åren är att den blivit alltmer kommersialiserad. Det sa medieminister Marita Ulvskog i sitt invigningstal på kongressen.

Den tydligaste förändringen av journalistiken de senaste åren är att den blivit alltmer kommersialiserad. Det sa medieminister Marita Ulvskog i sitt invigningstal på kongressen.

Enligt Ulvskog genomsyrar kommersialiseringen nästan alla de mediefrågor som diskuteras inom kulturdepartementet, från lokalradio till presstöd.

I en rapport från maktutredningen slogs det fast att ägarfrågorna är mindre avgörande, makten över tanken ligger hos den enskilde journalisten.

Annons Annons

— Jag har en annan syn, framhöll Marita Ulvskog. Ägarfrågorna är mycket viktiga och mediemarknaden är inte vilken marknad som helst.

Sverige har praktiskt taget inga lagar som begränsar ägarkoncentration inom mediesektorn, men Ulvskog gjorde klart att sådana regleringar är på gång.

Hon framhöll Mariebergs stora inflytande i TV4 som en direkt anledning att skärpa lagstiftningen.

Maria Ulvskog passade även på att försvara regeringens satsning på digital-tv.

— Borde vi vänta och se och låta marknaden avgöra vad som ska hända? Då får vi en övergång till digitala sändningar i kabel- och satellit-TV där de som står för sändningarna kan kringgå vårt regelverk och till exempel ha reklam i barnprogram.

— Den viktigaste anledningen till att vi inför digitala marksändningar är att vi därmed kan hävda allmänintresset och nå hela publiken.

När publiken släpptes in frågade Anders Palmgren från TV 4 hur det kommer sig att regeringen ger extrapengar till SVT vilket möjliggör dyra produktioner som exempelvis Expedition Robinson.

— För att kunna konkurrera mot SVT styrs därmed resurserna på TV4 över till underhållning vilket missgynnar journalistiken, sa Anders Palmgren.

— Vi politiker ska inte lägga oss i vilka program SVT väljer att göra, då är vi snabbt i en halvrysk situation, svarade Marita Ulvskog.

— Dessutom kan man diskutera vilka vinstkrav ägarna vid TV4 har, tillade ministern och fick in ännu en spark mot Marieberg.

Fler avsnitt
Fler videos