Gå direkt till textinnehållet

Måndagsmötet: Anna Ehn

Anna Ehn, reporter Upsala Nya Tidning och medlem i tidningens genusgrupp som förra veckan hade ett extra fokus på att granska tidningen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Varför gör ni den här granskningen?

– Vi har tidigare gjort räkningar av hur många män och kvinnor som förekommer i tidningen, i bild och text, och sett att det behövdes föras en diskussion ur ett jämställdhetsperspektiv. Det handlar inte enbart om att räkna, utan det centrala är att göra en innehållsanalys och att förändra hur vi skildrar män och kvinnor i text såväl som bild.

Kan du ge exempel på hur ni arbetat?

– Sedan genusgruppen startades år 2003 har vi tagit fram tipslistor med punkter som man kan tänka på för att inte hamna i "fällor", och även en expertlista som innehåller kvinnliga experter. Nu i slutet har vi bjudit in läsarna för att kommentera tidningen.

Hur har redaktionen bemött satsningen?
– Det har definitivt blivit en höjd medvetenhet på redaktionen och det är lättare att diskutera tidningen ur ett genusperspektiv. Det är inte lika känsligt och upplevs inte som lika besvärligt med jämställdhetsfrågor. Att vår chefredaktör Lars Nilsson har stöttat oss har varit jätteviktigt. Det visar att vårt jobb är prioriterat och att vi inte bara är en liten grupp som står och tjatar.

Annons Annons

Vad har ni kommit fram till under ert arbete?
– Det är ganska lätt att öka antalet kvinnor på bild genom att byta ut slentrianmässiga bilder på män, men att göra mer djupgående förändringar i innehållet är svårare. Vi har fått kritik för att vi enbart räknar huvuden, men kvalitet och kvantitet hänger ihop. När man letar efter kvinnor, hittar man nya idéer och vinklar. Det har lett till att vi har fått med fler kvinnor som inte medverkar enbart för att de är kvinnor, utan är intressanta för det de gör och säger.

I fall man ser i ett längre perspektiv: Hur har det förändrats sedan genusgruppen startades år 2003?
– Trots genusdiskussionerna är det rent statistiskt fortfarande en stor majoritet män, både i bild och text. Men när vi anstränger oss, som under den här veckan, syns det genast. I framtiden är det viktigt att hålla diskussionen levande så vi inte glider tillbaka i gamla mönster.

Fler videos
Fler avsnitt